StoryEditorPrzepisy prawa

Rejestr odpadów BDO dla rolników jeszcze po staremu, ale tylko w jednym zakresie?

24.02.2020., 13:02h
Rolnicy objęci obowiązkiem rejestracji odpadów BDO nie muszą obawiać się konsekwencji wynikających z braku obowiązku rejestracji w formie elektronicznej. Na to jeszcze będzie trochę czasu. Dowiedz się, ile jeszcze czasu pozostało.

BDO tylko elektronicznie?

Rolnicy, którzy są objęci obowiązkiem rejestracji odpadów BDO i od Nowego Roku, jak wskazywały dotychczasowe przepisy, nie robili jeszcze tego w formie elektronicznej, nie muszą obawiać się sankcji. Wprowadzono poprawki do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jedna z nich przewiduje, że sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej będzie możliwe do 30 czerwca br.

Papierowe karty jeszcze w obiegu

Prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest możliwe, jeśli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych również w tej formie. Dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej trzeba jednak wprowadzić do elektronicznej BDO niezwłocznie i nie później niż 31 lipca 2020 r. Tak więc do końca czerwca można prowadzić ewidencję na papierze, ale do końca lipca należy ją wprowadzić do elektronicznego systemu.

Kto musi prowadzić ewidencję?

Do prowadzenia ewidencji odpadów są zobowiązani rolnicy gospodarujący na powierzchni od 75 ha użytków rolnych oraz podmioty, które uzyskały decyzję o wytwarzaniu odpadów lub pozwolenie zintegrowane.

Magdalena Szymańska
fot. Pixabay
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. kwiecień 2024 22:36