StoryEditorPieniądze dla rolników

Rolnicy apelują o zmiany w dotacjach dla producentów świń

22.12.2021., 17:12h
Wielkopolscy rolnicy za pośrednictwem swojej izby rolniczej zwrócili się z prośbą do Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa, o zmianę warunków ogłoszonej ostatnio pomocy dla producentów trzody chlewnej. Chodzi o wsparcie w wysokości 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt, ale nie więcej niż do 5000 prosiąt, czyli maksymalnie do 500 loch. Pomoc ma dotyczyć prosiąt urodzonych w gospodarstwie rolnym od 15 listopada br. do 31 marca 2022 roku. Rolnicy twierdzą, iż należałoby albo wydłużyć ten termin do końca przyszłego roku, albo ogłosić, że po zakończeniu tego naboru wnios­ków odbędzie się kolejny. Ustalony obecnie termin jest zbyt krótki, zwłaszcza dla rolników, którzy zastanawiają się, czy utrzymać ten kierunek produkcji.

Pomoc także dla producentów, któzy zrezygnowali z trzody

Rolnicy proponują też, aby objąć pomocą także tych producentów, którzy zrezygnowali z utrzymywania trzody chlewnej przed listopadem br. Być może taka pomoc spowodowałaby, że zechcą oni wrócić do niej.

Jak wskazuje Wielkopolska Izba Rolnicza, wszelkie prognozy makroekonomiczne przemawiają za tym, że zawirowania ekonomiczne na rynkach zbóż, pasz, gazu czy energii potrwają jeszcze jakiś czas. Według WIR, sytuacja ta może się ustabilizować dopiero po żniwach przyszłego roku. Stąd, aby aby ogłoszony program przyniósł rzeczywiste efekty w postaci zachowania i rozwoju rodzimej, niezależnej produkcji trzody chlewnej, powinien trwać co najmniej 2 lata. Członkowie WIR zaproponowali również, aby jednym z warunków przyznania pomocy było posiadanie przez gospodarstwo zatwierdzonego planu bezpieczeństwa biologicznego. Zmobilizowałoby to dodatkowo rolników do podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie gospodarstw przed ASF.

Mając na względzie wnioski rolników z rady powiatowej WIR w Szamotułach, wielkopolscy samorządowcy zwrócili się również prośbą do ministra rolnictwa, aby rozważył wprowadzenie, równolegle, mechanizmu dopłat dla rolników ze wszystkich stref objętych ograniczeniami ASF, którzy czasowo zawiesili produkcję. Taka rekompensata, zdaniem rolników, sprawi, że zawieszenie działalności nie przełoży się na rezygnację z produkcji trzody chlewnej.

Chcią sprzedać, ale nie mogą

Wielkopolscy samorządowcy zwrócili również uwagę na konieczność pilnego uregulowania kwestii zwolnienia rolników korzystających z dofinansowania w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych". Wielu rolników, którzy nastawili się na produkcję i sprzedaż prosiąt nie może ich sprzedawać, ze względu na szerzący się ASF. W takiej sytuacji rolników powinien bronić argument wystąpienia siły wyższej. Aczkolwiek w sytuacji, gdy każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, nie chcą oni podejmować decyzji na korzyść rolnika bez solidnej podstawy prawnej.

Magdalena Szymańska
fot. archiwum

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. kwiecień 2024 06:54