StoryEditorPieniądze dla rolnika

Rolnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów bioasekuracji - jakie terminy i warunki?

11.08.2021., 09:08h
Jeszcze tylko do 27 sierpnia br. można składać wnioski o pomoc na zwrot wydatków na bioasekurację. Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR.

50 procent zwrotu wydatków poniesionych przez rolnika

Tylko do 27 sierpnia rolnicy mogą składać wnioski o pomoc na zwrot wydatków na bioasekurację. Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Refundacji podlega 50% wydatków poniesionych w danym roku na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych. Do zwrotu kwalifikują się też koszty zakupu odzieży, obuwia ochronnego oraz wydatki poniesione na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

Pomoc jest zaliczana do pomocy de minimis w rolnictwie.

Wymagane dokumenty? Co jest niezbędne?

Do wniosku trzeba dołączyć:

  • faktury (kopie), rachunki (kopie) lub kopie umów zlecenia lub o dzieło dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty (wystawione z datą nie późniejszą niż 27 sierpnia br.),
  • oświadczenie o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
  • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy.

Magdalena Szymańska
fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. marzec 2024 08:12