StoryEditorWiadomości rolnicze

Rozliczanie PIT-ów: kiedy upływa termin składania dokumentów?

22.04.2022., 15:04h
Konieczność rozliczenia i złożenia PIT-u w terminie co roku spędza wielu osobom sen z powiek. KRUS przypomina, co i do kiedy należy zrobić, by terminowo uporać się z deklaracjami za miniony rok.

Deklaracje z KRUS trafiły do podatników

Każda osoba, która choć raz pobrała w 2021 roku pobrała następujące świadczenia:

  • emeryturę rolniczą,
  • okresową emeryturę rolniczą,
  • rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy,
  • rentę rodzinną,
  • rodzicielskie świadczenie uzupełniające,
  • niezrealizowane świadczenie po zmarłym członku rodziny (emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu),
  • alimenty potrącane z emerytury/renty,

w lutym 2022 powinna była otrzymać z KRUS odpowiednie deklaracje podatkowe, niezbędne do rozliczenia PIT-u za ubiegły rok. 

KRUS przekazał potrzebne dane również do Ministerstwa Finansów. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała gotowe zeznania podatkowe dla świadczeniobiorców. Są one dostępne w usłudze Twój e-PIT, realizowanej na stronie www.podatki.gov.pl.

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT?

Podatnicy powinni dokonać korekty lub akceptacji przygotowanych przez KAS zeznań podatkowych do 2 maja 2022. Jeżeli do tego czasu świadczeniobiorcy z KRUS samodzielnie nie złożą dokumentów w urzędzie skarbowym ani nie dokonają żadnych działań na przygotowanym przez KAS formularzu, zeznanie zostanie automatycznie uznane jako złożone. 

2 maja to także nieprzekraczalny termin złożenia dokumentów dla tych rolników, którzy chcą skorzystać z ulg podatkowych np. na zakup leków czy rehabilitację, lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź dzieckiem. Tacy podatnicy muszą sami złożyć odpowiednie zeznanie podatkowe przez usługę Twój e-PIT lub w urzędzie skarbowym. Rozliczenia w urzędzie skarbowym można dokonać osobiście lub wysyłając dokumenty w formie papierowej listem poleconym.

Kiedy można spodziewać się zwrotu podatku?

Rolnicy, którym przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, mogą się go spodziewać w ciągu 45 dni od złożenia zeznania w formie elektronicznej lub w ciągu 3 miesięcy od złożenia zeznania w formie papierowej. Zakładając, że prześlemy dokumenty przez internet na początku maja, zwrot podatku wpłynie na konto bankowe około połowy czerwca. 

Jeśli podatnik nie udostępnił urzędowi skarbowemu swojego numeru konta, zwrot podatku w wysokości ponad 32 zł trafi do niego za pośrednictwem przekazu pocztowego, po pomniejszeniu o koszty usługi. Jeśli nadpłata podatku jest mniejsza niż 32 zł, można ją odebrać osobiście w kasie urzędu skarbowego. 

Każdy świadczeniobiorca KRUS rozliczając PIT może przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeżeli taki przekaz ma być dokonany po raz pierwszy lub podatnik chce zmienić organizację, którą wspiera, powinien wskazać to w zeznaniu podatkowym online lub wypełnić druk PIT-OP i przekazać go wraz z pozostałymi dokumentami do urzędu skarbowego przed 2 maja. 

 Zuzanna Ćwiklińska
fot. Pixabay

 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 00:16