StoryEditorWiadomości rolnicze

Ruszą dotacje na wymianę eternitu w gospodarstwach rolnych. Jakie warunki?

01.09.2022., 12:09h
Wkrótce może rozpocząć się nabór wniosków na wymianę dachów pokrytych eternitem na budynkach w gospodarstwach rolnych. Z analiz wynika, że ponad 80 tys. gospodarstw rolnych może skorzystać z tej pomocy. Na jakich warunkach rolnik będzie mógł otrzymać dotacje na wymianę dachu z azbestem na oborze czy stodole?

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczący wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Nie będzie można otrzymać podwójnej dotacji na demontaż i utylizację azbestu 

Wsparcie ma być uzupełnieniem istniejącego obecnie, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogólnopolskiego programu utylizacji odpadów zawierających azbest. Aby uniknąć podwójnego finansowania tego samego przedsięwzięcia, projektowane wsparcie nie obejmuje demontażu i utylizacji zdjętego azbestu. Jednocześnie, aby zdemontowany eternit został właściwie zagospodarowany, zaznaczono, iż wsparcia udzielać się będzie, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się do zgłoszenia do utylizacji wymienianego pokrycia dachowego przed zakończeniem przedsięwzięcia właściwej jednostce samo­rządu terytorialnego. Powinien to zrobić nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Wsparcia ma udzielać ARiMR.

Na jakich warunkach rolnik dostanie dotacje na wymianę dachu z azbestem?

Założono, iż pomoc będzie przeznaczona na wymianę dachu zawierającego azbest i zastąpienie go nowym na budynkach służących do produkcji rolniczej na powierzchni nie większej niż 500 m.

O taką pomoc będzie mógł wystąpić rolnik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub któremu przyznano dopłaty bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o pomoc. Rolnik ponadto musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachowe, i mieć nadany numer identyfikacyjny.

Wymiana dachu nie powinna być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o pomoc i ma dotyczyć pokrycia dachowego na całym budynku. Ponadto prace związane z wymianą nie mają trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie później niż do końca 2025 roku.

Wsparcie ma być udzielane zgodnie z regulaminem wyboru przedsięwzięć i nie może przekroczyć 40% standardowej stawki jednostkowej określonej w tym regulaminie. Standardowa stawka jednostkowa określa średni koszt w złotych wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych w gospodarstwach rolnych.

Pomoc ma być wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Założono możliwość skorzystania z zaliczki na poziomie 50% wartości pomocy.

Przewiduje się, że z pomocy skorzysta około 81 tys. gospodarstw rolnych. Wyliczenia oparto na założeniu, że jedno gospodarstwo wymieni około 100 m eternitu.

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 17:39