StoryEditorPieniądze dla rolnika

Ruszają ubezpieczenia upraw rolniczych z dopłatą. Jakie są maksymalne sumy ubezpieczenia?

30.03.2023., 16:03h
Podobnie jak w poprzednich latach, dopłata budżetu państwa do ubezpieczenia upraw wyniesie maksymalnie 65% składki. W tym roku na dopłaty zarezerwowano ponad 1,1 mld zł, tj. o około 400 tys. zł mniej niż w 2022 r.

Środki z ubiegłego roku są jeszcze do wykorzystania

Ubiegłoroczna pula została jednak wykorzystana zaledwie w połowie. Nie należy się więc obawiać, że pieniędzy na dopłaty nie wystarczy, nawet biorąc pod uwagę fakt, że poza warzywami gruntowymi i roślinami strączkowymi maksymalne sumy ubezpieczenia, od których głównie zależy cena polisy, na ten rok wzrosły.

Ile wynoszą maksymalne sumy ubezpieczenie na 1ha uprawy?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w 2023 r. maksymalne sumy ubezpieczenia na 1 ha upraw rolnych wynoszą:

 • 26 300 zł dla zbóż,
 • 17 400 zł – kukurydzy,
 • 18 100 zł – rzepaku i rzepiku,
 • 48 000 zł – chmielu,
 • 39 700 zł – tytoniu,
 • 235 300 zł – warzyw gruntowych,
 • 130 900 zł – drzew i krzewów owocowych,
 • 79 600 zł – truskawek,
 • 39 100 zł – ziemniaków,
 • 20 000 zł – buraków cukrowych,
 • 16 500 zł dla roślin strączkowych.

Ciągle nie ma sum ubezpieczenia dla gryki, facelii, słonecznika, lnu i konopi, które w tym roku dołączono do katalogu roślin objętych dopłatą do składek.

Rozszerzone pakiety

Zwyczajowo wiosną ubezpieczyciele oferują ochronę w różnej kompilacji od gradu, przymrozków wiosennych oraz deszczu nawalnego. Niektórzy rozszerzają pakiety o pozostałe ryzyka objęte ustawą w ubezpieczeniu upraw, tj. lawinę, obsunięcie się ziemi, huragan czy piorun, rzadziej o suszę. Wybierając zakres ochrony oraz ubezpieczyciela, rolnicy powinni kierować się nie tylko ceną polisy i oferowanymi dodatkami czy bonusami, ale także doświadczeniem w występowaniu ryzyk oraz uzyskaniem odszkodowania. Przed zawarciem umowy warto też dokładnie przejrzeć warunki ubezpieczenia i wyjaśnić wszelkie nieścisłości.

Kto oferuje dotowane polisy do upraw?

W tym roku dotowane polisy upraw oferują:

 • PZU,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW,
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń,
 • AGRO Ubezpieczenia TUW,
 • InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń,
 • TUZ TUW,
 • VH VVaG TUW,
 • Sopockie Towarzystwe Ubezpieczeń ERGO Hestia.

Warto wspomnieć, że rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich mogą złożyć wniosek o przekazanie pieniędzy na opłacenie składki za ubezpieczenie z przyznanych im płatności bezpośrednich. Taki wniosek można złożyć do 30 września br. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych dostępnej na stronie internetowej ARiMR. Do wniosku należy dołączyć umowę przelewu na zakład ubezpieczeń (umowa zawierana pomiędzy rolnikiem a zakładem ubezpieczeń). Wniosek o przekazanie pieniędzy z dopłat na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń uaktywnia się dopiero wtedy, gdy rolnik złoży wniosek o dopłaty bezpośrednie.

Przelewy do zakładu ubezpieczeń realizuje się po wydaniu decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich. Oznacza to, że przelew przyznanych płatności bezpośrednich za 2023 r. zostanie pomniejszony o kwotę składki. Teoretycznie rolnik może zawrzeć umowę przelewu na zakład ubezpieczeń z wszystkimi zakładami, które sprzedają dotowane polisy.

Magdalena Szymańska
​fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. luty 2024 07:40