StoryEditorPrzepisy prawa

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zatrudniania cudzoziemców w rolnictwie

06.07.2018., 16:07h
Doczekaliśmy się wreszcie stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie umów, na jakie można zatrudniać cudzoziemców do prac w rolnictwie.
O wątpliwościach z tym związanych pisaliśmy w artykule „Zatrudnianie cudzoziemców w gospodarstwie - nowe przepisy utrudniają przyjmowanie nowych pracowników?”. Problem polegał na tym, iż rolnicy nie wiedzieli, a urzędnicy nie potrafili im jasno powiedzieć, czy mają z nimi zawrzeć umowę o pomocy przy zbiorach, którą wprowadzono w życie w połowie maja, czy też taką, na jaką wydano zezwolenie na pracę sezonową. Według wyjaśnień resortu, wszystko zależy od tego, czy cudzoziemiec ma już zezwolenie na pracę, czy nie.

Od rolnika zależeć będzie rodzaj umowy

Zdaniem ministerstwa, w sytuacji, gdy dla cudzoziemca zostało już wydane zezwolenie na pracę sezonową zamiast umowy określonej w zezwoleniu, możliwe jest zawarcie umowy o pomocy przy zbiorach bez zmiany zezwolenia. Wynika to z art. 88s ust. 2 pkt 3 i 3a znowelizowanej ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, regulującej zasady powierzania pracy cudzoziemcom na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Ustawę tę znowelizowano ustawą z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (poz. 858) w związku z wprowadzeniem nowego rodzaju umowy o pomocy przy zbiorach.

Bez konieczności zmiany zezwolenia na pracę sezonową możliwa jest również zmiana umowy o pomocy przy zbiorach na inną umowę cywilnoprawną czy umowę o pracę. Dotyczy to również sytuacji, gdy uzyskano dla cudzoziemca przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową.

Z powyższych wyjaśnień wynika, iż to od pracodawcy – czyli rolnika – zależy, czy zatrudni cudzoziemca w oparciu o umowę, która została wpisana w zezwoleniu czy w oparciu o umowę dla pomocnika przy zbiorach.

Są jednak wyjątki

Takiej swobody nie ma jednak w sytuacji, gdy cudzoziemiec oczekuje na wydanie zezwolenia na pracę sezonową. To jest po złożeniu wniosku; a w przypadku, gdy wniosek dotyczył cudzoziemca przebywającego za granicą, dodatkowo po potwierdzeniu przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy jego przyjazdu i wskazaniu jego adresu zakwaterowania. Wtedy, jak wyjaśnia resort rodziny, pracy i polityki społecznej, cudzoziemiec ten może wykonywać legalnie pracę, zgodnie z warunkami określonymi odpowiednio we wniosku o zezwolenie (art. 88pa) i w zaświadczeniu o wpisie wniosku do ewidencji (art. 88p ust. 8). W tym okresie konieczne jest zatem zawarcie takiego rodzaju umowy, jaki został określony we wniosku i w zaświadczeniu o wpisie wniosku do  ewidencji.

dr Magdalena Szymańska
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. lipiec 2024 05:58