StoryEditorDotacje

Startują dotacje na panele fotowoltaiczne

07.01.2020., 11:01h
Od połowy stycznia rozpocznie się drugi nabór wniosków na dotacje na instalacje paneli fotowoltaicznych (PV) na cele gospodarstw domowych w ramach programu „Mój prąd”. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie? Ile rodzin do tej pory skorzystało z tej formy pomocy? 

Kto może sie ubiegać o dotacje na panele fotowoltaiczne z programu Mój prąd

Od poniedziałku 13 stycznia 2020 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna drugi nabór wniosków na dotacje na panele fotowoltaiczne.
O pomoc z programu mogą starać się osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów i produkują  energię elektryczną na własne potrzeby oraz mają zawartą umowę kompleksową na odbiór wytworzonej energii. 

 

Na co można przeznaczyć dotacje na panele fotowoltaiczne?

Dofinansowanie będzie udzielane na instalacje o mocy od 2 do 10 kW, przeznaczone wyłącznie na potrzeby związane z funkcjonowaniem budynków mieszkalnych.  
Pomoc jest udzielana na zasadzie  refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych. A za takie Fundusz uznaje koszty zakupu paneli, ich montażu oraz usługi odbioru i uruchomienia mikroinstalacji.
Łączna kwota dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. 

– Dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, ale koszty przedstawione do rozliczenia muszą być pomniejszone o otrzymaną dotację – wyjaśnia Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW. 

 

Maksymalna kwota dotacji na panele PV na dom może wynieść 5 tys. złotych 

Maksymalna kwota dotacji na panele PV na dom może wynieść 5 tys. złotych

 

Ile osób już skorzystało z dotacji na panele słoneczne? 

Szef Funduszu podsumował też pierwsze 100 dni funkcjonowania programu „Mój prąd”. W tym czasie Fundusz zatwierdził dotacje dla 13,5 tys. gospodarstw na łączną kwotę 65 mln zł. Z wyliczeń NFOŚiGW wynika, że dzięki panelom PV, na które zostały już udzielone dotacje uda się wyprodukować 3,5 GWh zielonej energii w ciągu roku, a to ma przełożyć się redukcję emisji dwutlenku węgla o niemal 59 tys. ton. 

– Program „Mój prąd” przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza, przede wszystkim na obszarach słabo zurbanizowanych, oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego – podsumowuje prezes Piotr Woźny.

 

1 mln złotych na dotacje na panele fotowoltaiczne

Program „Mój prąd” ma być realizowany do 2025 roku, a na jego budżet przewidziano 1 mld złotych, co pozwoli na dofinansowanie nawet 200 tys. mikroinstalacji.   

Wnioski o dofinansowanie zakupu paneli PV w drugim naborze będzie można składać aż do 18 grudnia 2020 roku. Więcej informacji na temat programu można znaleźć  na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl/moj-prad/ 

Paweł Mikos
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. luty 2024 14:15