StoryEditorWiadomości rolnicze

Startuje nabór wniosków na dotacje dla rolników, którzy utracili dochody przez ASF

08.06.2022., 13:06h
Rusza nabór wniosków o wsparcie dla hodowców świń z terenów ASF, którzy utracili dochody w związku z zaprzestaniem produkcji. Od kiedy i gdzie można składać dokumenty?

Producenci trzody chlewnej, którzy w związku z ASF musieli zaprzestać produkcji mogą ubiegać się o pomoc. Wnioski od 7 czerwca 2022 r. przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy zaprzestali hodowli świń?

Wysokość pomocy, jaką producenci trzody mogą uzyskać, to iloczyn średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 200 szt. dla jednego producenta świń) i kwoty 1 zł za każdy dzień obowiązywania zakazu oraz liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.

Średnią roczną liczbę świń ustala się jako iloraz sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane w gospodarstwie.

Co powinien zawierać wniosek o dotację za zaprzestanie produkcji świń?

Rolnik musi dołączyć do wniosku:

 • kopię decyzji administracyjną wydaną przez powiatowego lekarza weterynarii zakazującą utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania,
 • dokumenty potwierdzające wykonanie tej decyzji, czyli:
  • dokumenty badania poubojowego potwierdzone przez urzędowego lekarza lub
  • dokumenty zapłaty za badanie poubojowe (jako rozliczenie pomiędzy urzędowym lekarzem a powiatowym inspektoratem weterynarii), lub
  • dokumenty handlowe o przewozie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych kat. 2, lub
  • dokumenty z rzeźni o uboju świni lub z zakładu utylizacyjnego, w tym faktury potwierdzające utylizację zwierząt, dokonanie uboju/zabicia, lub
  • faktury sprzedaży zwierząt. 

Dotacje za zaprzestanie produkcji świń: gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski wypełnione na formularzu udostępnionym przez Agencję należy składać w formie pisemnej w biurach powiatowych ARiMR lub w formie elektronicznej za  pośrednictwem platformy ePUAP.

ARiMR przypomina, że w przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP, aby wniosek trafił do biura  powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, należy starannie wskazać dane tej jednostki. 

Kamila Szałaj, fot. archiwum

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 12:26