Rolnicy dostaną dopłaty do 70 proc składki na ubezpieczenie zwierzątcanva
StoryEditorDopłaty to aż 70 proc. składki

Rolnicy dostaną dopłaty do ubezpieczenia zwierząt! LISTA obejmuje aż 36 chorób

17.03.2024., 18:33h
Rolnicy będą mogli dostać dopłaty do 70% składki ubezpieczenia od ryzyka strat w dochodach w produkcji zwierzęcej z powodu wystąpienia chorób zakaźnych. W tym roku ubezpieczenie obejmuje aż 36 chorób, w tym ASF, ptasia grypa czy gruźlicy bydła. Kiedy ruszy nabór wniosków? Jakie choroby są objęte programem?

Właśnie w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 .

Na jakich warunkach można dostać dopłatę do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich?

Zgodnie z nowym prawem, rolnicy będą mogli otrzymać dopłatę w postacie refundacji 70% opłaconej składki ubezpieczeniowej od ryzyka strat w dochodach w produkcji zwierzęcej od ponad 30 chorób zakaźnych zwierząt.

Z dopłat będę mogli skorzystać rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą:

 • świń,
 • bydła,
 • owiec,
 • kóz,
 • koni, 
 • drobiu 

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zapis w umowie lub polisie, z którego jasno będzie wynikać, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 proc. dochodu albo średniej rocznej produkcji zwierząt gatunków: świnia, bydło, owca, koza lub koń, lub drobiu:

 • z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, albo;
 • z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości dochodu albo produkcji tych zwierząt, ustalanej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wartość prowadzonej produkcji zwierząt tych gatunków, albo produkcji tych zwierząt zadeklarowanej w umowie ubezpieczenia przez rolnika – w przypadku, gdy działalność rolnicza w zakresie produkcji tych zwierząt nie była prowadzona w okresie poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jakie choroby zakaźne są objęte ubezpieczeniem zwierząt z dopłatą z ARiMR?

Jak podaje ministerstwo rolnictwa lista chorób zakaźnych zwierząt, które obejma ubezpieczenia z dopłatą liczy aż 36 jednostek chorobowych. A są takie choroby zakaźne zwierząt jak:

 • pryszczycy;
 • klasycznego pomoru świń;
 • afrykańskiego pomoru świń;
 • wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • afrykańskiego pomoru koni;
 • księgosuszu (pomór bydła);
 • pomoru małych przeżuwaczy;
 • choroby pęcherzykowej świń;
 • choroby niebieskiego języka;
 • ospy owiec lub ospy kóz;
 • gorączki doliny Rift;
 • choroby guzowatej skóry bydła;
 • pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej;
 • wenezuelskiego wirusowego zapalenia mózgu i rdzenia koni;
 • choroby krwotocznej zwierzyny płowej;
 • zarazy płucnej bydła;
 • rzekomego pomoru drobiu;
 • gruźlicy bydła;
 • brucelozy bydła (B. abortus);
 • brucelozy owiec i kóz (B. melitensis);
 • wąglika;
 • wścieklizny;
 • bąblowicy;
 • przenośnej encefalopatii gąbczastej (TSE);
 • kampylobakteriozy;
 • listeriozy;
 • salmonelli (salmonellozy odzwierzęcej);
 • włośnicy;
 • szczepu E. coli wytwarzającego werotoksynę;
 • zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła /otrętu bydła;
 • wirusowej biegunki bydła;
 • choroby mętwikowej bydła;
 • zarazy rzęsistkowej bydła;
 • enzootycznej białaczki bydła;
 • gorączki Q;
 • paratuberkulozy.

Kiedy ARiMR będzie przyjmować wnioski na dopłaty do ubezpieczenia zwierząt?

Z informacji przekazanych nam przez resort rolnictwa, pierwszy nabór na  „Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich” w ramach Planu Strategicznego dla WPR będzie przeprowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w październiku 2024 r.

Wnioski będzie można składać w wersji elektronicznej. A ARiMR przeje dopłaty na konto rolnika w ciągu 30 dni od dnia wydania przez kierownika biura powiatowego Agencji decyzji o przyznaniu pomocy.

image
Pomoc suszowa 2024

Pomoc suszowa: kiedy rolnicy dostaną pieniądze? ARiMR podaje DATĘ

Paweł Mikos

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 21:25