Ubezpieczenia upraw: jakie są warunki na jesień 2023?Marek Kalinowski
StoryEditorUbezpieczenia upraw z dopłatą

Ubezpieczenia upraw: jakie są warunki na jesień 2023?

04.10.2023., 12:30h
Ruszył sezon ubezpieczenia upraw. Na jakich warunkach rolnicy mogą wykupić polisę? Co nowego pojawiło się w ofercie ubezpieczycieli? Jakie są kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia?

Trwa kampania ubezpieczania jesiennych zasiewów. Polisę dla powinni wykupić wszyscy rolnicy, którzy uzyskują dopłaty bezpośrednie. Mają oni obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia na co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych.

65 proc. składki ubezpieczenia pokrywa dopłata z budżetu państwa.

Jakie uprawy może rolnik ubezpieczyć jesienią?

Przedmiotem ubezpieczenia w sezonie jesiennym mogą być: 

 • zboża ozime, 
 • rzepak i rzepik, 
 • wyka ozima, 
 • mieszanki, 
 • groch ozimy, 
 • warzywa ozime, 
 • drzewa i krzewy owocowe, 
 • nasadzenia truskawek,
 • owoce drzew i krzewów owocowych w zakresie przymrozków wiosennych. 

Uwaga. Umowa ubezpieczenia obejmuje plon główny. Poza tym ubezpieczenie upraw objęte jest 14-dniowym okresem karencji. Oznacza to, że rolnik otrzyma odszkodowanie, jeśli szkoda wystąpi po upływie co najmniej 14 dni od zakupu polisy. Wyjątkiem jest jedynie ryzyko związane negatywnymi skutkami przezimowania upraw – w tym przypadku uprawy będą objęte ochroną od dnia, w którym ubezpieczenie zostało wykupione.

W jakich przypadkach zostanie wypłacone odszkodowanie?

Obowiązkowe dotowane umowy ubezpieczenia w przypadku upraw polowych, warzyw i owoców obejmują następujące zdarzenia losowe: grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, powódź, susza.

Z kolei Dobrowolne dotowane umowy ubezpieczenia w przypadku upraw polowych, warzyw i owoców obejmują następujące zdarzenia losowe: huragan, deszcz nawalny, uderzenie pioruna, obsunięcie się ziemi, lawina.

Jesień 2023: Gdzie można ubezpieczyć swoje uprawy?

Minister rolnictwa zawarł z ośmioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2023 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich. Są to:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • AGRO Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
 • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 • VH VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu,
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Zakłady te oferują zazwyczaj kilka wariantów ubezpieczenia. Na przykład w Generali ubezpieczenie upraw ozimych dostępne jest w czterech pakietach:

 • grad;
 • grad, ujemne skutki przezimowania;
 • grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne;
 • grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan, deszcz nawalny.

Ubezpieczenia upraw 2023: jakie są zmiany w ofercie ubezpieczycieli?

W tym sezonie PZU przygotował kilka nowości dla rolników. Zniesiony został udział własny w szkodzie w ubezpieczeniach dotowanych z dopłatą do składki z budżetu państwa. Poza tym obniżono minimalną obsadę roślin dla żyta ozimego i jęczmienia ozimego przyjmowanych do ubezpieczenia w zakresie ryzyka ujemnych skutków przezimowania. Wprowadzono też  nowy limit 35 proc. odpowiedzialności własnej dla ryzyka przezimowania zbóż i rzepaku dla szkód całkowitych powstałych przed 15 kwietnia 2024 r.

– Przygotowaliśmy  atrakcyjne zniżki na ubezpieczenie odmian rzepaku ozimego z listy 34 gatunków zalecanych przez COBOR (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin) – mówi Paweł Ochmański, dyrektor Biura Produktów Detalicznych i MSP w PZU.

Z kolei nowością wprowadzoną w ofercie AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych jest stała cena plonu dla całego okresu ubezpieczenia – cena jednostkowa plonu wskazywana jest w umowie ubezpieczenia i stanowi podstawę do obliczenia wysokości szkody. Dzięki tej zmianie ewentualny spadek cen rynkowych skupu nie będzie miał wpływu na wysokość wypłacanego odszkodowania.

–W ubiegłym sezonie odnotowaliśmy duże zainteresowanie wprowadzonymi promocjami, dlatego na sezon jesienny podjęliśmy decyzję o przedłużeniu dla naszych klientów możliwości wykupienia dodatkowej ochrony dla ubezpieczonego zboża i rzepaku od ryzyka ognia tylko za 1 zł za każdy hektar wyjaśnia Daniel Zahorenko – wiceprezes zarządu AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Jakie wymagania powinna spełniać plantacja przed zawarciem umowy ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia może być zawarta, nawet jeśli założenie uprawy jest dopiero planowane. Jak tłumaczy Andrzej Janc, dyrektor sprzedaży VH POLSKA, oznacza, to że w tym samym czasie można ubezpieczyć rzepak ozimy, który zasiewany jest na przełomie sierpnia i września oraz zboża, które są wysiewane znacznie później, nawet po zbiorach kukurydzy czy buraków cukrowych. 

- Ważne jest jednak kryterium agrotechniczne, które rośliny powinny osiągnąć przed zakończeniem jesiennej wegetacji. Jest to związane z określoną obsadą oraz fazą rozwojową w przypadku rzepaku ozimego przynajmniej 8 liści a w zbożach 2 lub 3 liście w zależności od ich gatunku. VH POLSKA prowadzi jesienny monitoring upraw, losowo sprawdzając w jakiej kondycji rośliny są przed zimą. Jeśli u danego rolnika z jakiś względów, ww. kryteria nie zostaną spełnione jest możliwość wyłączenia części lub całego pola z ochrony ubezpieczeniowej. Przyczyną włączeń mogą być słabe wschody, działanie szkodników niewłaściwe zastosowanie zabiegów herbicydowych etc. – tłumaczy Andrzej Janc, dyrektor sprzedaży VH POLSKA.

Polisę za rolnika może opłacić ARiMR

Przypominamy, że składkę ubezpieczenia może opłacić za rolnika ARiMR. Polisa zostanie opłacona z dopłat bezpośrednich. W praktyce oznacza to, że o tę kwotę zostanie pomniejszony przelew z tytułu przyznanych płatności bezpośrednich, ewentualnie przelew z tytułu zaliczki (w przypadku ich wypłat).

Brak obowiązkowego ubezpieczenia. Jaka jest kara?

Jeśli rolnik otrzymuje dopłaty bezpośrednie, zgodnie z prawem musi ubezpieczyć przynajmniej połowę powierzchni upraw rolnych dotowanych od przynajmniej jednego ryzyka obowiązkowego: gradu, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, powodzi czy suszy.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, może zostać ukarany  za niespełnienie tego obowiązku i zobowiązany do wniesienia opłaty obowiązkowej.

Kara stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Rolnik musi uiścić tę karę na konto gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Kara nie może być jednak stosowana wobec rolników, w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 02:21