Ubezpieczenia upraw na wiosnę z dopłatą. Jaki pakiety ryzyk wybrać?Shutterstock/Generali Polska
StoryEditorMateriał promocyjny

Ubezpieczenia upraw na wiosnę z dopłatą. Jakie pakiety ryzyk wybrać?

27.03.2024., 10:04h
Tej wiosny, w kampanii „Wybierz ochronę na każdym polu”, już od 18 marca, rolnicy mogą skorzystać z wyspecjalizowanej ochrony swoich upraw z dopłatami budżetu państwa nawet do 65% składki.

Wyzwania na rynku ubezpieczeń upraw

„W kontekście przebiegu pogody nigdy nie wystąpiły dwa identyczne sezony. Jesteśmy świadkami zmian klimatycznych, które wpływają na wzrost liczby dni z bardzo silnymi zjawiskami takimi jak gradobicia, huragany i deszcze nawalne” – mówi Krzysztof Mrówka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych Generali Agro. Ruszająca wcześniej wegetacja roślin powoduje, że są one bardziej narażone na skutki przymrozków wiosennych. Okresy wysokich temperatur, zwłaszcza podczas żniw, wpływają na zwiększone prawdopodobieństwo gradobić, a także podnoszą ryzyko wystąpienia szkód spowodowanych ogniem. Obserwujemy również spadkowe trendy cen płodów rolnych, co budzi obawy producentów o utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw.

„Te wyzwania sprawiają, że zakład ubezpieczeń staje się partnerem biznesowym pierwszego wyboru dla rolników” – przekonuje Krzysztof Mrówka.

Dopasowana ochrona gwarancją bezpieczeństwa finansowego

Wiosną 2024 roku ochroną będziemy obejmować tradycyjne uprawy rolnicze: zboża ozime i jare, rośliny oleiste, kukurydzę, ziemniaki, buraki cukrowe i rośliny strączkowe oraz wybrane uprawy warzyw i owoców. Proponowane pakiety ryzyk można dostosować do indywidualnych potrzeb:

 • grad;
 • grad, przymrozki wiosenne (Pakiet Baza L);
 • grad, deszcz nawalny, huragan (Pakiet Bonus L);
 • grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan (Pakiet Plus L).

Prowadzącym uprawy tradycyjne możemy zaoferować wszystkie warianty ubezpieczenia, natomiast dla upraw warzywnych i owocowych przewidziane jest ubezpieczenie od gradobicia. Podkreślmy jednak, że uprawy owoców i warzyw mogą zostać objęte ochroną od szkód ilościowych i jakościowych, co ma dla producentów bardzo duże znaczenie, gdyż najczęstszą stratą w przypadku tych upraw jest zakwalifikowanie do niższej klasy handlowej.

image
Dopasowana ochrona gwarancją bezpieczeństwa finansowego
FOTO: Shutterstock/Generali Polska

Korzyści dla rolników

Spośród wielu możliwości, które daje nasze ubezpieczenie, należy zwrócić uwagę na:

 • stosowaną przez Generali Agro od ponad 20 lat zasadę stałej sumy ubezpieczenia;
 • odpowiedzialność już od 8% ubytku w plonie dla upraw standardowych dla ryzyk: grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan, ogień;
 • rozszerzony zakres odpowiedzialności w ryzyku ognia o szkody w słomie – przy szkodzie całkowitej ryczałt w wysokości 200 zł za każdy spalony hektar;
 • możliwość rozszerzenia ochrony buraków cukrowych o szkody jakościowe wynikające z obniżenia wskaźnika polaryzacji;
 • możliwość rozszerzenia ochrony od szkód spowodowanych przez zastoiska wodne w pakietach zawierających deszcz nawalny
  i huragan;
 • możliwość rozszerzenia ochrony do 100% sumy ubezpieczenia w szkodach całkowitych w ryzyku przymrozków wiosennych i gradu w ubezpieczeniu zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych lub ziemniaków;
 • brak zastosowania udziałów własnych przy ubezpieczaniu upraw standardowych.

Odpowiadamy też za szkody spowodowane erozją wietrzną w ryzyku huraganu. To zjawisko może skutkować zawianiem roślin lub uszkodzeniem ich liści lub pędów. Myśląc o bezpieczeństwie finansowym naszych klientów, umożliwiamy rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie ziemiopłodów przechowywanych w magazynach.

A każdy rolnik ubezpieczający uprawy może – z myślą o sobie – rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie:

 • od następstw nieszczęśliwych wypadków (działa podczas prac w gospodarstwie, jak i poza nim),
 • ochrony prawnej (dot. zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego).

Profesjonalna likwidacja szkód

„Nasz zespół rzeczoznawców-ekspertów, to ludzie z ogromnym doświadczeniem: rolnicy prowadzący swoje gospodarstwa, ludzie z wykształceniem rolniczym, nierzadko posiadający tytuły naukowe oraz biegli sądowi. Znają specyfikę produkcji rolnej, a ich profesjonalizm jest doceniany podczas oględzin na polu i pozwala budować Generali długoletnie relacje z klientami” – zaznacza Krzysztof Mrówka.

image
Profesjonalna likwidacja szkód
FOTO: Shutterstock/Generali Polska

Jedną z najważniejszych zasad likwidacji szkód w sezonie wiosennym jest w Generali Agro likwidacja szkody na polu lub jego części. Przebieg likwidacji szkód w uprawach każdy klient może śledzić na portalu www.i-Rolnik.pl (warunkiem jest rejestracja w portalu).

Rabaty i promocje

Nasz flagowy system rabatowy „Agro Program”: za opłacone polisy klient otrzymuje punkty, które może zmienić na rabaty przy zawieraniu kolejnych ubezpieczeń. Zniżki z tego tytułu mogą wynosić aż 10%.

Każdy klient, który ubezpieczy swoje uprawy standardowe w bieżącym sezonie na powierzchni przekraczającej 25 ha, może liczyć na zniżkę w klauzuli szczególnej – aż 50%.

Zapraszamy także do udziału w promocji „Wiosenne uprawy z e-kodem 2024”. Przygotowaliśmy 10 000 bonów po 150 zł każdy do sieci sklepów Biedronka. Warunkiem skorzystania z promocji jest opłacenie polisy ubezpieczenia upraw (w okresie trwania promocji) ze składką płatną przez klienta przynajmniej 300 zł i wypełnienie formularza na www.i-Rolnik.pl.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 20:00