StoryEditorPorady prawne

Umowa dzierżawy gruntu: jaką formę wybrać, aby dostać dopłaty bezpośrednie?

22.03.2023., 14:03h
Mam możliwość zawarcia umowy dzierżawy z sąsiadem i zastanawiam, się czy będą mi przysługiwały płatności bezpośrednie z Unii w świetle nowych regulacji prawnych. W jakiej formie zawrzeć umowę – czy musi być pisemna albo w formie aktu notarialnego?

Komu przysługują dopłaty? Właścicielowi czy dzierżawcy?

Według art. 23 ustawy z 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, jeżeli warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gruntu lub zwierzęcia, a ten grunt lub to zwierzę stanowi przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, pomoc przysługuje posiadaczowi zależnemu.

Dzierżawca jest posiadaczem zależnym, więc będą mu przysługiwały płatności bezpośrednie.

Kto otrzyma dotacje w przypadku, gdy właścicieli jest kilku?

Warto także dodać, że w przypadku gdy grunt lub zwierzę jest przedmiotem współposiadania (przez okres, w jakim posiadanie tego gruntu lub tego zwierzęcia jest warunkiem przyznania danej pomocy), pomoc ta przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę na piśmie. Ta zgoda nie jest wymagana, jeżeli miałaby pochodzić od współposiadacza będącego małżonkiem wnioskodawcy.

Kiedy rolnik może otrzymać dotacje?

Płatności bezpośrednie są przyznawane rolnikowi, jeżeli prowadzi działalność rolniczą, a łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego ...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. maj 2023 03:23