StoryEditorWiadomości rolnicze

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych. O ile wzrosną świadczenia z KRUS? Jak wyliczyć ich wysokość po podwyżce?

26.02.2022., 19:02h
Od 1 marca rolnicy-seniorzy dostaną wyższe emerytury. Wzrosną także renty i inne świadczenia dla rolników. Sprawdzamy, ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent z KRUS, ile na rękę dostaną świadczeniobiorcy i kiedy będzie "trzynastka". Podpowiadamy też, jak wyliczyć wysokość swojej emerytury po waloryzacji.

Ile wyniesie emerytura KRUS od marca 2022 roku?

Od najbliższego wtorku 1 marca KRUS podwyższy kwoty emerytur i rolniczych. Waloryzacja obejmie również rentę rolniczą, rentę socjalną, rodzicielskie świadczenie uzupełniające oraz dodatki i świadczenia przysługujące do emerytur oraz rent.

W tym roku wskaźnik waloryzacji wynosi 7 proc. Więc najniższa emerytura rolnika wzrośnie do 1338,44 zł, czyli do 1217,98 zł netto (jest to tzw. najniższa emerytura pracownicza). W porównaniu do 2021 roku będzie to różnica 87,56 zł na emeryturze minimalnej. W roku ubiegłym świadczenie to wynosiło 1250,88 zł.

Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne wg zasad obowiązujących w 2022 r.

Jak wyliczyć wysokość swojej emerytury po waloryzacji?

Aby wyliczyć wysokość swojej emerytury czy renty po waloryzacji należy pomnożyć zwaloryzowaną kwotę emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia odpowiednie dla części składkowej i uzupełniającej.

Ale po kolei. Zacznijmy od tego, ile wynosi zwaloryzowana kwota emerytury podstawowej (i renty). Od 1 marca 2022 r. kwota emerytury podstawowej wzrośnie o 7 proc. i wyniesie 1.084 zł 58 gr (1013,63 zł x 107% = 1084,58 zł). I to właśnie będzie podstawa do ustalenia wysokości emerytury/renty dla poszczególnego świadczeniobiorcy.

Kolejna kwestia to część składkowa i uzupełniająca - z nich składa się emerytura rolnicza (i renta). Części te są ustalane odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o okresy podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. 

Wysokość części składkowej zależy od stażu ubezpieczeniowego i wysokości emerytury podstawowej. Jest wypłacana zawsze. Natomiast część uzupełniająca uzależniona jest od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej i wynosi 85 do 95 proc. emerytury podstawowej.

Przykład:

Były rolnik pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy.

Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 0,60 i 0,85. Od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. renta wynosiła 1513 zł 65 gr brutto. 

Od 1 marca 2022 r. renta wzrośnie do kwoty 1572 zł 64 gr brutto (tj. część składkowa – 0,60 X 1084,58 zł tj. 650 zł 75 gr + część uzupełniająca – 0,85 X 1084,58 tj. 921 zł 89 gr).

Komu KRUS podwyższy emeryturę lub rentę, a komu nie?

WAŻNE! Jeżeli zwaloryzowana emerytura/renta jest niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, która od 1 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł – podwyższa się ją z urzędu do tej kwoty.

Do kwoty najniższej emerytury nie zostaną podwyższone:

  • wcześniejsze emerytury rolnicze, 
  • świadczenia zawieszone w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
  • emeryci i renciści pobierający tzw. świadczenia zbiegowe, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur: z ZUS i KRUS).

Ile wyniesie trzynasta emerytura po waloryzacji? Czy będzie „czternastka”?

W tym roku rolnicy seniorzy otrzymają także tzw. 13 emeryturę. Bez względu na dochód, kwota tej dodatkowej wypłaty wyniesie tyle samo, co minimalna emerytura, czyli 1388, 44 zł brutto (1217,98 zł netto). 

KRUS wypłaci te pieniądze w kwietniowych terminach płatności emerytur i rent. 

W 2022 r. mają być wypłacone także 14. emerytury. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy to nastąpi i na jakich zasadach przyznawane będzie to świadczenie.

KRUS waloryzuje emerytury i renty z urzędu i informuje o tym świadczeniobiorców. Oznacza to, że nie ma konieczności zgłoszenia odpowiedniego wniosku przez osobę uprawnioną.

Liczba emerytów i rencistów pobierających świadczenia z KRUS w listopadzie 2021 roku wynosiła 1 021 463 osoby. Kasa przewiduje się, że  od 1 marca 2021 r. pieniądze te będzie wypłacać 1,09 mln emerytów i rencistów.

Kamila Szałaj, fot. pixabay.com

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 19:38