StoryEditorDzierżawa ziemi

Wielkopolskie Fora Rolnicze: kiedy i jakie przetargi na dzierżawę ziemi rolnej od KOWR?

03.02.2018., 15:02h
Wielkopolska Izba Rolnicza rozpoczęła cykl „Wielkopolskich Forów Rolniczych”. Pierwsze odbyło się 31 stycznia w Wysokocku Wielkim. Duże zainteresowanie rolników wzbudził m.in. temat przetargów ofertowych na dzierżawę ziemi rolnej.
Ewelina Zawieja z biura powiatowego ARiMR w Ostrowie Wlkp. przypominała rolnikom, iż w tym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie powinni składać przez Internet. Bezpośrednio w biurach powiatowych wnioski będą mogli składać tylko rolnicy znajdujący się w szczególnej sytuacji osobistej. Aplikacja eWniosek nie jest jeszcze jednak dostępna. Piotr Walkowski, prezes WIR, zwracał uwagę, iż obecna wersja pliku wnioskowego zajmuje taką objętość, że nie każdy komputer oraz nie każde łącze z Internetem jest w stanie go obsłużyć, a wnioski będzie trzeba złożyć na czas.

Nie zostawiajmy składania wniosków na ostatni tydzień, czyli ten przed 15 maja, bo mogą być z tym duże problemy – apelował do rolników Walkowski.

Zdzisław Jaźwiec, kierownik placówki terenowej KRUS w Ostrowie przypomniał rolnikom, iż pomimo tego, że możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę wygasła w ubiegłym roku, rolnicy, którzy spełniają warunki na koniec ubiegłego roku, mogą wnioskować do KRUS o wcześniejszą emeryturę.

Mogą to zrobić osoby, które do końca grudnia ubiegłego roku ukończyły 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat dla mężczyzn, legitymują się 30-letnim okresem ubezpieczenia oraz przekazały gospodarstwo – wyjaśniał Jaźwiec.

Kolejne przetargi

Przemysław Majchrzak, dyrektor sekcji zamiejscowej poznańskiego OT KOWR w Przygodzicach, mówił o przetargach dotyczących rozdysponowywania państwowej ziemi.

Przetargi na rozdysponowywanie państwowej ziemi, które obecnie organizujemy, są głównie przetargami ograniczonymi kierowanymi do rolników indywidualnych. Przy czym przetargi na działki do 5 ha, pomimo że są ograniczone, są przetargami ustnymi licytacyjnymi, natomiast dotyczące działek powyżej 5 ha – przetargami ograniczonymi ofert pisemnych. Przetargi nieograniczone dotyczą wyłącznie nieruchomości nierolnych – tłumaczył Majchrzak.

Na terenie działania sekcji zamiejscowej w Przygodzicach w najbliższym czasie będzie ogłoszonych kilka przetargów. Zostaną w nich wystawione do dzierżawy grunty w gminach: Sieroszewice i Nowe Skalmierzyce oraz grunty w gminie Ostrzeszów w obrębach Olszyna i Rogaszyce.

Będą to przetargi ofert pisemnych. Wykaz działek będzie można znaleźć w środowym wydaniu „Głosu Wielkopolskiego”, na stronie KOWR. Zostanie także przekazany do sołtysa z obrębu, na którym znajdują się działki objęte przetargiem, oraz do odpowiedniego urzędu gminy. W wykazie zostaną podane numery działek, ich powierzchnie oraz wysokość czynszu dzierżawnego – mówił Majchrzak.

Reprezentant KOWR uczulał rolników, aby osoby zainteresowane złożeniem ofert zapoznały się nie tylko z wykazem, ale też z pełną wersją ogłoszenia. To w ogłoszeniu bowiem znajdują się wszystkie informacje o przetargu. Są tam terminy dotyczące postępowania kwalifikacyjnego, ofertowego, kryteria oceny ofert, wykaz wymaganych dokumentów.  • Fora rolnicze to bardzo dobra okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami urzędów, z którymi w swojej pracy mają do czynienia gospodarze


Informacje zawarte w ogłoszeniu pomogą przygotować ofertę, która pozytywnie przejdzie przez ocenę merytoryczną.

W przetargu może uczestniczyć wyłącznie rolnik indywidualny. Tzn. jeśli jest posiadaczem min. 1 ha i zamieszkuje od co najmniej 5 lat na terenie gminy, na której znajduje się nieruchomość wystawiona do przetargu lub z nią sąsiadującej. Wymaga się też zaświadczenia z urzędu gminy o zameldowaniu. Rolnik musi również prowadzić gospodarstwo osobiście min. przez 5 lat, chyba że jest młodym rolnikiem. Powinien także posiadać wykształcenie rolnicze. Osoby, które spełniają te warunki i przejdą przez kwalifikację, mogą dopiero składać u wyznaczonego notariusza pisemne oferty – wyjaśniał Przemysław Majchrzak.

Nowe kryteria

Przetargi ofertowe na dzierżawę w 2018 r. będą realizowane według zmienionych kryteriów. Pierwsze kryterium zostało podzielone na dwie części, na które składa się: odległość siedziby gospodarstwa rolnego oferenta od oferowanej nieruchomości oraz odległość nieruchomości rolnej oferenta, będącej przedmiotem własności, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z ZWRSP położonej najbliżej oferowanej w przetargu nieruchomości z ZWRSP.

Drugie kryterium to powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu. Trzecim kryterium jest intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie. Czwartym – kryterium wieku oferenta. Punktacja została tutaj rozłożona proporcjonalnie do 65. roku życia, przy czym maksymalną liczbę punktów otrzymają rolnicy do 40 lat. Wcześniej tylko oni otrzymywali punkty za to kryterium. Piąte kryterium to powierzchnia użytków rolnych stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste lub własność oferenta i jego małżonka. Nowością w tym kryterium jest dodanie małżonka.

Jak informował zebranych przedstawiciel KOWR, punktacja za poszczególne kryteria jest obecnie na ostatnim etapie uzgodnień. Punktacja jest konsultowana z izbami rolniczymi.

Aby wyeliminować, tzw. szybkie dzierżawy zawierane na okoliczność zdobycia większej punktacji za odległość, zostaną uściślone terminy uwzględniania takich umów. Izba zaproponowała również rozróżnienie sztuk dużych przy ocenie skali produkcji zwierzęcej. Do oferty ma być załączany obrót stada. Nie będą w tym kryterium brane pod uwagę gołębie pocztowe, egzotyczne ptactwo. W przypadku koni będzie wymagany paszport – relacjonował Piotr Walkowski.

W celu wyeliminowania sytuacji, do jakich dochodziło w ostatnich latach, WIR zaproponowała, aby komisja powiadamiała wszystkich uczestników przetargu o tym, ile poszczególni kandydaci otrzymali punktów za poszczególne kryteria przed rozstrzygnięciem przetargu.

Chodzi o to, by był czas, np. dwa tygodnie, na zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń – tłumaczył prezes WIR.

Rada społeczna, która kiedyś funkcjonowała jeszcze przy ANR, obecnie nie funkcjonuje. Jak mówił Walkowski. Dyrektor Generalny przesłał izbom projekt powoływania nowych rad społecznych. Zawarto w nim zapis, iż do rady może być powołany przedstawiciel organizacji rolniczej, która ma udokumentowane 1000 członków na terenie działalności oddziału KOWR. Izby będą mogły mieć dwóch członków w radzie, a nie jednego, jak to było poprzednio.

dr Magdalena Szymańska
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. wrzesień 2023 08:42