StoryEditorPorady prawne

Wywłaszczenie gruntów rolnych pod drogę. jakie warunki?

08.02.2022., 10:02h
Gmina ma zamiar budować drogę, która ma przebiegać przez grunt mój i sąsiada. Ma nastąpić wywłaszczenie części mojego gruntu. Jaka jest procedura? Czy mogę nie zgodzić się na wywłaszczenie?

Kiedy możliwe jest wywłaszczenie?

Według art. 113 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Wywłaszczenie może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości. Prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.

Czy wywłaszczenie dotyczy całej nieruchomości?

Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość albo jej część. Jeżeli wywłaszczeniem jest objęta część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości nabywa się tę część w drodze umowy. Nabycie następuje na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w zależności od tego, na czyją rzecz następuje wywłaszczenie.

Czy zawsze wywłaszczenie jest jedyną formą przejęcia gruntu?

W pierwszym etapie prowadzone są rokowania. Artykuł 114 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego należy poprzedzić...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 18:30