StoryEditorWiadomości rolnicze

Wyższe dotacje na ogrodzenie chlewni. Jakie będą stawki?

21.10.2022., 15:10h
Ze względu na rosnące w szalonym tempie ceny materiałów budowlanych, mają wzrosnąć także stawki dotacji na budowę ogrodzenia chlewni. Jakie będą nowe stawki? Co się zmieni we wnioskach składanych do ARiMR o przyznanie wsparcia na wykonanie ogrodzenia?

Dotacje na budowę ogrodzenia chlewni na nowych zasadach. Co się zmieni?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoku Wsi szykuje zmiany w przepisach dotyczących poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt zmiany rozporządzenia w tej sprawie polega na zmianie wysokości standardowych stawek jednostkowych oraz wprowadzenie uproszczeń dla rolników wnioskujących o wsparcie. Zmiany zostały zaakceptowane decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej 3 października 2022 r.

Rosnące ceny materiałów budowlanych wymuszają zmiany stawek wsparcia na ogrodzenie

Zmiana polega na podwyższeniu wysokości standardowych stawek jednostkowych na wykonanie ogrodzenia chlewni wraz z terenem koniecznym do obsługi świń. Biorąc pod uwagę, że pierwotnie stawki za wykonanie ogrodzenia były ustalone według danych za rok 2020 dokonano ich aktualizacji, na podstawie zmian poziomu cen poszczególnych robót budowlanych związanych z wykonaniem ogrodzenia oraz określono nowe ceny za poszczególne jego elementy (powtarzalnego przęsła, bramy i furtki) z uwagi na zmianę cen rynkowych.

W związku z rosnącą inflacją oraz dynamicznym wzrostem cen materiałów budowlanych, który wpływa na wzrost kosztów realizacji robót budowlanych, MRiRW zwróciło się z prośbą do ARiMR o aktualizację standardowych stawek jednostkowych do poziomu cen na II kwartał 2022 r. za wykonanie 1 metra bieżącego ogrodzenia, 1 sztuki bramy i 1 sztuki furtki.

Jakie będą standardowych stawek jednostkowych przy budowe ogrodzenia?

W związku z tym w projekcie rozporządzenia proponuje się przyjąć wysokość stawek za wykonanie:

  • 1 metra bieżącego ogrodzenia – 290 zł,
  • 1 sztuki bramy – 2630 zł,
  • 1 sztuki furtki – 890 zł.

Rolnicy będą mogli łatwiej złożyć wniosek o wsparcie na ogrodzenie chlewni 

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się także zrezygnować z załącznika do wniosku o przyznanie pomocy, jakim jest kopia wniosku o wpis do ewidencji producentów, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności albo wniosek o wpis do tej ewidencji.

Załącznik ten był wymagany od wnioskodawców, którzy ubiegając się o pomoc na operację typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” nie mieli nadanego numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Obecnie wprowadzone rozwiązania zakładają, że wniosek o wpis do ewidencji producentów może być złożony za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. A zatem nie jest składany wyłącznie papierowo tak jak do tej pory. W efekcie nieuzasadnionym jest wymaganie dokumentu od podmiotu ubiegającego się o pomoc na operację typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

wk, fot.Dominika Stancelewska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. wrzesień 2023 20:58