StoryEditorOZE

Z czego energię elektryczną produkują biogazownie rolnicze w Polsce?

21.12.2020., 12:12h
Polskie biogazownie rolnicze wytwarzają coraz więcej energii elektrycznej. W ciągu ostatnich 9 lat aż niemal 9-krotnie wzrosła ich zdolność w tym zakresie. I wbrew niektórym mitom, to nie kiszonka z kukurydzy jest głównym paliwem biogazowni rolniczych w Polsce.

9-krotny wzrost ilości energii wytwarzanej przez biogazownie rolnicze

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa niedawno opublikował listę obejmującą wytwórców biogazu rolniczego oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Z zestawienia obejmującego lata od 2011 do 2019 wynika, że systematycznie rośnie ilość energii wytworzonych w biogazowniach rolniczych. Podczas gdy w 2011 roku było to 73,4 GWh, to ubiegłym roku już 646,3 GWh.

 

Jaki substrat jest wykorzystywane do produkcji energii przez biogazownie?

Co ciekawe, znacznie zmieniła się struktura substratów, które trafiają do biogazowni rolniczych. Wbrew powszechnej opinii nie króluje tu kiszonka z kukurydzy. Co prawda, w 2011 roku to gnojowica i kiszonka z kukurydzy były głównymi paliwami biogazowni, jednak na przestrzeni lat to się znacznie zmieniło i w 2019 roku najczęściej do produkcji biogazu rolniczego był wykorzystywany wywar pogorzelniany (ponad 812 tys. ton) oraz pozostałości owoców i warzyw (767 tys. ton). Na trzecim miejscu jest gnojowica (733 tys. ton) i dopiero na czwartym znalazła się kiszonka (422 tys. ton).

Wśród coraz częściej wykorzystywanego paliwa do produkcji biogazu i energii z niego znajdują się także odpady z przemysłu mleczarskiego i przetwórstwa spożywczego, przeterminowana żywność oraz obornik i odpady poubojowe.

Potwierdza to tezę, że inwestycja w biogazownie zwraca się szybciej, jeśli jako substrat wykorzystywane są odpady lub resztki, w tym te z gospodarstw rolnych.

 

Paweł Mikos
Fot. Pixabay 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 12:19