StoryEditorWiadomości rolnicze

Za co rolnik może stracić dopłaty bezpośrednie? Ilu gospodarzom ARiMR wstrzymała wypłatę?

03.01.2023., 11:01h
Zdarza się, że ARiMR odmawia niektórym rolnikom wypłaty dopłat bezpośrednich. Za co rolnik może stracić dopłaty? Jaką karę może ponieść za nieprawidłowości wykryte podczas kontroli na miejscu? Ilu gospodarzom ARiMR wstrzymała przelewy?  

Trwa wypłata dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2022 rok. Na konta rolników do 23 grudnia ARiMR przekazała z tego tytułu już 13,46 mld zł. Do wypłaty pozostało jeszcze 3,5 mld zł. 

Czas na wypłatę pieniędzy w tej kampanii mija 30 czerwca 2023 roku. O dopłaty w 2022 roku ubiegało się 1,265 mln rolników.  

Kontrola na miejscu: jakie kary może dostać rolnik za nieprawidłowości?

Na pieniądze, jak co roku najdłużej poczekają rolnicy, którzy mają niezakończone kontrole na miejscu. Jak informuje nas ARiMR do takich kontroli w kampanii 2022 wytypowanych zostało systemowo blisko 61,5 tys. rolników. Nie otrzymali oni także zaliczek, bo płatności nie dokonuje się przed zakończeniem kontroli administracyjnych uzupełnionych kontrolami na miejscu. Część z nich może stracić dopłaty, jeśli ARiMR wykryje nieprawidłowości.

- Wykrycie nieprawidłowości w czasie kontroli może skutkować zmniejszeniem lub nieprzyznaniem płatności w danym roku, wieloletnimi sankcjami lub całkowitym wykluczeniem z ubiegania się o pomoc. Uniemożliwienie przeprowadzenia czynności kontrolnych może skutkować nieprzyznaniem płatności, zwrotem przyznanej pomocy lub odmową płatności – zaznacza ARiMR.

Za co rolnik może stracić dopłaty bezpośrednie?

Wśród przyczyn zmniejszenia lub nieprzyznania dopłat bezpośrednich ARiMR wymienienia: 

  • zawyżenie deklaracji, 
  • nieterminowe złożenie wniosku, 
  • niespełnienie wymogów przyznania wsparcia, 
  • opóźnienie w złożeniu zmiany do wniosku, 
  • niezadeklarowanie wszystkich gruntów rolnych, 
  • stworzenie przez producenta rolnego kwalifikujących go do uzyskania płatności sztucznych warunków (np. niemający odzwierciedlenia w rzeczywistości podział gospodarstwa na kilka mniejszych) 
  • uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. 

O ile ARiMR może pomniejszyć dopłaty bezpośrednie?

ARiMR wyjaśnia, że dopłaty są pomniejszane od 1 proc. wzwyż, aż do całkowitego pozbawienia rolnika niesłusznie przyznanych płatności, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie niespełnianie warunków bycia beneficjentem tego wsparcia.

Ilu rolników nie dostało dopłat za 2021 rok?

Jeśli chodzi o nieprzyznanie płatności w ramach kampanii 2021, kiedy to złożono 1,28 mln wniosków o dopłaty, decyzje odmowne otrzymało 1 975 rolników.

Kamila Szałaj, fot. Paweł Mikos

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. maj 2024 01:24