StoryEditorWiadomości rolnicze

Zakup węgla w cenie do 2 tys. złotych. Jakie warunki?

18.11.2022., 15:11h
Samorządy mogą sprzedawać węgiel w cenie do 2000 zł za tonę. Kto może kupić opał w tej cenie od gminy? Jakie limity zakupu węgla obowiązują? Przy okazji zmieniły się także przepisy o dodatku węglowym i więcej osób będzie mogło z niego skorzystać. 

Prezydent podpisał ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Na jej podstawie gmina może sprzedawać węgiel na preferencyjnych warunkach jej mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę. Przy czym do tej ceny nie wlicza się kosztów transportu z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

Kto może kupić węgiel za 2 tys. zł od gminy?

Taki węgiel mogą kupić osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Jedno gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego może kupić łącznie 3 tony węgla, tj. 1,5 tony do 31 grudnia bieżącego roku oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż wniosek o zakup preferencyjny może być złożony najpóźniej do 15 kwietnia 2023 roku.

Gmina może kupować węgiel w cenie nie wyższej niż 1,5 tys. zł/t od następujących spółek:

  • Polska Grupa Górnicza,
  • PGE Paliwa,
  • Węglo­koks,
  • Węglokoks Kraj,
  • Tauron Wydobycie
  • oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka”.

Zakup odbywa się na podstawie umowy. Wcześniej gmina powinna wstępnie ustalić liczbę gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem takiego węgla. Niektóre gminy już to robią.

W przypadku gdy jakaś gmina nie zawrze takiej umowy, jej mieszkańcy mogą kupować węgiel po preferencyjnych cenach w gminie sąsiedniej albo od podmiotu, który ma uprawnienia do sprzedaży węgla i będzie pośredniczył w tej sprzedaży.

Nowe uregulowania dotyczące dodatku węglowego - kto skorzysta?

Warto zaznaczyć, iż podpisana przez prezydenta ustawa rozszerza krąg uprawnionych do wypłaty dodatku węglowego.

Gdy pod jednym adresem w odrębnych lokalach zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu dla poszczególnych gospodarstw domowych, dla nich nie będzie miała zastosowania reguła jeden dodatek węglowy na jeden adres do gospodarstwa domowego. W takiej sytuacji gdy gospodarstwa domowe korzystają z oddzielnego lub współdzielonego źródła ciepła, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyzna dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej. Będzie ona wydawana na podstawie wywiadu środowiskowego.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także wówczas, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło ogrzewania wskazane powyżej.

Jeżeli ze względu na dotychczas obowiązujące przepisy wójt, burmistrz albo prezydent miasta odmówił przyznania dodatku węglowego, wnioskodawca będzie mógł złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.

Osoby, którym, według znowelizowanych przepisów, należy się dodatek węglowy, mają też prawo do zakupu węgla po preferencyjnych cenach.

Magdalena Szymańska
fot. Askolds Berovskis/envato elements

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. listopad 2023 15:37