100-ha działka do wydzierżawienia. Harmonogram przetargów KOWR w Szczecinie na 06.2024Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorZiemia z KOWR dla rolników

100-ha działka do wydzierżawienia. Harmonogram przetargów KOWR w Szczecinie na 06.2024

14.06.2024., 17:30h
Ponad 100 różnych działek wystawił OT KOWR w Szczecinie na sprzedaż lub dzierżawę w czerwcu. Największa z nich ma ok. 100 ha. Jakie są ceny za ziemię, a jakie czynsze dzierżawne? Jaki jest harmonogram przetargów?

KOWR w Szczecinie – ziemia do wydzierżawienia

OT KOWR w Szczecinie zachęca rolników do wzięcia udziału w przetargach na dzierżawę gruntów położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przetargi na dzierżawę większych działek odbędą się w następujących terminach:

17 czerwca br. w Sekcji Zamiejscowej w Nowogardzie o godz. 10.00 odbędzie się przetarg na dzierżawę gruntów ornych kl. IVb, pastwiska trwałego, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych i nieużytków o łącznej powierzchni 7,5224 ha, z czego 1, 7261 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 7,00 dt.

18 czerwca br. o godz. 9.00 w Sekcji Zamiejscowej w Nowogardzie odbędzie się przetarg na dzierżawę działki rolnej z gruntami ornymi kl. IVa, IVb i V o łącznej powierzchni 8,5200 ha, z czego całość stanowią użytki rolne. Czynsz wynosi 29,00 dt pszenicy.

Natomiast o godz. 10.00 odbędzie się przetarg na dzierżawę działki, na którą składają się grunty orne kl. V, łąki trwałe kl. V, pastwiska trwałe kl. V i grunty pod rowami kl. V, o powierzchni 8,0400 ha, z czego 7,9000 stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny został ustalony na 13 dt pszenicy.

Już o godz. 11.00 zostanie przeprowadzony przetarg na dzierżawę działki rolnej, na którą składają się grunty orne kl. V, łąki trwałe kl. V, grunty pod rowami, o łącznej powierzchni 9,0847 ha, z czego 8,9947 ha stanowią użytki rolne. Wysokość wstępna czynszu to 13,00 dt pszenicy.

Tego dnia przetarg na dzierżawę największej działki rolnej odbędzie się 14.00. Do wydzierżawienia będą grunty rolne niezabudowane, łąki trwałe kl. IV i V oraz grunty pod rowami kl. IV i V o łącznej powierzchni 31,8200 ha, z czego całość stanowią użytki rolne. Wysokość czynszu to 36,00 dt pszenicy.

19 czerwca br. również w Sekcji Zamiejscowej w Nowogardzie o godz. 10.00 odbędzie się przetarg na dzierżawę powierzchni rolnej, niezabudowanej, łąk trwałych kl. IV i gruntów pod rowami kl. IV o łącznej powierzchni 31,2835 ha, z czego 29,2360 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 126,00 dt pszenicy.

Już o godz. 11.00 odbędzie się przetarg na dzierżawę działki rolnej, niezabudowanej, łąk trwałych kl. IV, V i gruntów pod rowami kl. IV, V o łącznej powierzchni 31,9329 ha, z czego 30,5265 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 104,00 dt pszenicy.

Kolejny przetarg na dzierżawę większej działki został zaplanowany na godz. 12.00 i dotyczy powierzchni rolnej, niezabudowanej, łąk trwałych kl. IV, V oraz gruntów pod rowami kl. IV, V o łącznej powierzchni 31,8200 ha, z czego 31,1132 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 36,00 dt pszenicy.

O godz. 13.00 odbędzie się przetarg na dzierżawę działki rolnej niezabudowanej o powierzchni 13,3300 ha, z czego 12,4000 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 44,00 dt pszenicy.

20 czerwca br. w Sekcji Zamiejscowej w Nowogardzie o godz. 9.00 odbędzie się przetarg na dzierżawę gruntów o powierzchni 12,8324 ha, z czego 12,5124 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 22 dt pszenicy.

O godz. 10.00 zostanie przeprowadzony przetarg na dzierżawę gruntów rolnych o powierzchni 40,8500 ha, z czego 40,7900 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 129,00 dt pszenicy.

O godz. 11.00 również odbędzie się przetarg na dzierżawę ziemi rolnej, tym razem o powierzchni 28,4953 ha, z czego 25,9953 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 146,00 dt pszenicy. O tej samej godzinie odbędzie się przetarg na dzierżawę ziemi rolnej o powierzchni 22,2368 ha, z czego 16,5811 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny to 60,00 dt pszenicy.

O godz. 13.00 zostanie przeprowadzony przetarg na dzierżawę gruntów rolnych o powierzchni 32,1436 ha, z czego 25,9415 ha stanowią użytki rolne. Czynsz wynosi 51,00 dt pszenicy. O tej samej godzinie odbędzie się przetarg na dzierżawę gruntów rolnych o powierzchni 28,2435 ha, z czego 27,1292 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 41,00 dt pszenicy.

21 czerwca br. również w Sekcji Zamiejscowej w Nowogardzie o godz. 9.00 odbędzie się przetarg na dzierżawę 38,3371 ha gruntów rolnych, z czego 38,2427 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 149,00 dt pszenicy.

Natomiast o godz. 10.30 odbędzie się przetarg na dzierżawę działki rolnej o łącznej powierzchni 16,1545 ha, z czego 13,7868 ha stanowią grunty rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 56,00 dt pszenicy.

KOWR w Szczecinie – ziemia do kupienia

W czerwcu od KOWR w Szczecinie rolnicy będą mogli kupić działki rolne o powierzchni do 5 ha.

Sprzedaż gruntów przed KOWR Szczecin odbędzie się m.in. w następujących terminach:

17 czerwca br. w Sekcji Zamiejscowej w Nowogardzie zostaną przeprowadzone przetargi na sprzedaż gruntów rolnych o następujących powierzchniach i za wskazaną cenę:

  • godz. 11.00 - 1,2633 ha, z czego 0,0256 ha to użytki rolne – 8,2 tys. zł,
  • godz. 12.00 - 1,2431 ha, z czego całość to użytki rolne – 115,32 tys. zł,

18 czerwca br. w Sekcji Zamiejscowej w Nowogardzie zostaną przeprowadzone przetargi na sprzedaż gruntów rolnych o następujących powierzchniach i za wskazaną cenę:

  • godz. 8.30 - 1,0278 ha, z czego 1,0287 ha stanowią użytki rolne – 116 tys. zł;
  • godz. 10.00 - 1,7289 ha, z czego 1,1855 ha stanowią użytki rolne – 193,7 tys. zł;

20 czerwca br. w Sekcji Zamiejscowej w Nowogardzie zostaną przeprowadzone przetargi na sprzedaż gruntów rolnych o następujących powierzchniach i za wskazaną cenę:

  • godz. 14.00 - 3,0000 ha, z czego całość stanowią użytki rolne – 153 tys. zł.

Więcej działek dostępnych jest w pliku PDF dostępnym TUTAJ.

pdf

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KOWR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
13. lipiec 2024 20:57