Czynsze dzierżawne do KOWR miały być niższe. Ale minister mówi ”NIE”Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorKOWR

Czynsze dzierżawne do KOWR miały być niższe. Ale minister mówi "NIE"

05.07.2024., 09:30h
Nie ma zgody Ministerstwa Finansów na wprowadzenie nowelizacji w zasadach naliczania czynszu dzierżawnego. Dlaczego?

Ministerstwo finansów nie chce zmian w sposobie naliczania czynszu dzierżawnego

Wiceminister finansów Paweł Karbownik przedstawił negatywne stanowisko Ministerstwa Finansów ws. nowelizacji zasad naliczania czynszu dzierżawnego. Zdaniem polityków z tego resortu, to minister rolnictwa powinien zająć się tym zagadnieniem i wypracować badziej uniwersalny sposób wyliczania czynszu, który zniwelizował by konieczność nanoszenia zmian. 

 Uprzejmie informuję, iż podtrzymuję negatywne stanowisko Ministra Finansów do projektowanej zmiany sposobu ustalania czynszu dzierżawnego. Wyrażam pogląd, uwzględniając obecną jak i ostatnią zmianę w zakresie wyliczania kwoty czynszu dzierżawnego, o celowości dokonania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizy tego zagadnienia pod kątem wypracowania bardziej uniwersalnego sposobu wyliczania czynszu, bez konieczności wprowadzania doraźnych zmian – napisał wiceminister finansów Paweł Karbownik do Mariusza Skowrońskiego sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Dlaczego MF nie chce zmianw w zasadach naliczania czynszu dzierżawnego?

Zdaniem ministerstwa finansów projektowana zmiana ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w zakresie sposobu ustalania czynszu dzierżawnego, wywiera negatywny wpływ w postaci zmniejszenia dochodów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – ZWRSP.

W 2024 r. są one szacowane na 204 mln zł, a łącznie na lata 2024-2026 na 417 mln zł. MF podkreśla, że nadal nie została  wyjaśniona kwestia, jak zmiana będzie miała również wpływ na dochody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Funduszu Rekompensacyjnego (FR), a przede wszystkim na planowane dochody budżetu państwa z tytułu nadwyżki środków. Z Oceny Skutków Regulacji (OSR) do projektu ustawy wynika, że źródłem ich sfinansowania ma być ZWRSP. Dlatego zdaniem MF zapis należy przeredagować, ponieważ skutkiem będą zmniejszone dochody.

Na co miałayby wpływ proponowane zmiany w naliczaniu czynszu dzierżawnego?

Ministerstwo finansów zauważyło także, że projektowane zmiany są wprowadzane w trakcie roku budżetowego i będą miały wpływ na dane wykazane w planie finansowym ZWRSP na rok 2024.

Tymczasem MRiRW nadal nie przedstawiło w załączeniu projektu planu finansowego uwzględniającego zmniejszone dochody ZWRSP – oraz ewentualnie KOWR i FR – jeżeli zmiana będzie miała wpływ również na te podmioty, co jest istotne w celu zweryfikowania możliwości finansowych tych jednostek.

Jakie zmiany w sposobie naliczaniu czynszu przez KOWR chciało wprowadzić MRiRW?

Najpierw w lipcu 2023 r. zaproponowano, aby należność z tytułu czynszu dzierżawnego za nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, określonego w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy, ustalana była na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za jedenaście kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu

Potem w związku ze spadającymi cenami zbóż zaproponowano kolejną zmianę.

 Wychodząc naprzeciw temu problemowi proponuje się, aby jeżeli jest to korzystniejsze dla dzierżawcy, w latach 2024 – 2026, równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy ustalana była na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w danym półroczu, a więc w sposób obowiązujący przed dniem 1 stycznia 2024 r.  napisano w uzasadnieniu projektu.

W całym kraju jest ponad 68 tys. czynnych umów dzierżawy na powierzchnię ponad 1 mln ha.

Przeczytaj również:

image
Ziemia z KOWR

8 tys. ha ziemi po Top Farms trafi do rolników. KOWR podaje terminy

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. lipiec 2024 13:05