StoryEditorWiadomości rolnicze

Zmiana zasad obliczania emerytur rolniczych. Ile wyniesie emerytura z KRUS w 2023 roku?

20.12.2022., 13:12h
Rząd "wyrównuje" rolnikom emerytury. Od 2023 roku będą one liczone w inny sposób. Zmienione zostaną także zasady waloryzacji świadczeń z KRUS. Ile wyniesie podstawowa emerytura rolnicza? Co się jeszcze zmieni?

Emerytury rolnicze są bardzo niskie. Od 1 marca 2022 r. emerytura podstawowa KRUS wynosi 1084,58 zł. To znacznie mniej niż najniższa emerytura ZUS, która od 1 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł.

Obecny sposób wyliczenia emerytury podstawowej (która jest o 253,86 zł niższa od najniższej emerytury) skutkuje tym, że wysokość świadczeń osób z długim stażem ubezpieczeniowym (do 37 lat) jest niższa od emerytury najniższej. To zdaniem rządu powoduje konieczność zrównania emerytur rolniczych z zusowskimi.

Rząd "wyrównuje" rolnikom emerytury. O ile wzrosną świadczenia w 2023 roku?

W związku z tym premier Mateusz Morawiecki i wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedzieli dziś zrównanie emerytury podstawowej KRUS z najniższą emeryturą ZUS. 

- Rada Ministrów przyjęła dziś specjalną ustawę która zmienia sposób naliczania emerytur rolniczych.  Najważniejsza kwestia jest taka, że minimalna emerytura rolnicza, po 25 latach opłacania składki, nie może być niższa niż ta, która jest naliczona w systemie ZUS. Obecnie wysokość emerytury z KRUS jest ustalana w oparciu o emeryturę podstawową. Po zmianie przepisów nastąpi faktyczne zrównani z emeryturą z ZUS. -  poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że jeśli świadczenie emerytalne jest niższe od najniższej emerytury ZUS, KRUS podwyższy emeryturę z urzędu.

Wyjaśnił, że zrównanie emerytur rolniczych z zusowskimi będzie kosztowało Skarb Państwa ponad 2 mld zł. 

- Powiązanie emerytury KRUS z najniższą emeryturą ZUS to gwarancja, że już nigdy emeryci-rolnicy nie będą mieli niższych emerytur - zaznaczył minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Obecnie wysokość emerytury z KRUS jest ustalana w oparciu o tzw. emeryturę podstawową. Po zmianie ma ona być równa kwocie 90% minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS. W 2023 r. emerytura minimalna z ZUS ma wzrosnąć do 1588,44 zł. Dzięki temu emerytura podstawowa z KRUS wynosić będzie 1430 zł (90% minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS).

Natomiast przyjęte przepisy gwarantują, że emerytura rolnicza (po 25 latach opłacania składek) nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS.

Waloryzacja emerytur KRUS jak w ZUS

Nowa ustawa ma uporządkować także system waloryzacji emerytur. Jest to szczególnie istotne z tego względu, że z zapowiedzi dotyczących tegorocznej (w roku 2022) waloryzacji wynikało, że świadczenia wzrosną o 7 proc., a sposób waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych nie pozwolił osiągnąć tej wartości, co spotkało się z dużym niezadowoleniem świadczeniobiorców.

- Obecny rok  pokazał, że system w ZUS odbiegał od systemu w KRUS i tworzył się rozdźwięk.  Wprowadzamy więc podobny schemat waloryzacji emerytur w systemie ZUS, jak i w systemie KRUS. Nie będzie obaw, że rolnicy będą mieli waloryzację dużo mniejszą niż w ZUS-ie – zapewnił minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. 

Okresy składkowe wypracowane w ZUS i KRUS będą się sumować

Ponadto nowe przepisy przewidują także łączenie zbiegów emerytur. Chodzi o tych rolników, którzy część czasu opłacali składkę w KRUS-ie i część czasu w ZUS-ie. 

- Jeżeli ktoś wypracuje łącznie 25 lat w obydwu systemach, będzie uprawniony do otrzymywania emerytury rolniczej w wysokości minimalnej emerytury z ZUS - powiedział Kowalczyk.

Dzięki temu ma już nie być sytuacji, w których osoby odprowadzające składki do jednego, a później do drugiego systemu nie miały prawa do minimalnej emerytury.

Dodatek do emerytur rolniczych. Dla kogo?

Możliwe będzie także uzyskanie dodatku do emerytur rolniczych. Zapewniał to będzie mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej oraz dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu:

  • prowadzenia – oprócz działalności rolniczej – dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha.

Emerytury rolnicze pobiera obecnie prawie 1 mln osób.


Kamila Szałaj, fot. MRiRW

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
31. maj 2024 00:09