Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024: STAWKI, terminy, wniosek do pobraniaarch.
StoryEditorZwrot akcyzy za paliwo 2024

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024: STAWKI, terminy, wniosek do pobrania

26.01.2024., 08:31h
Już niedługo rolnicy będą mogli ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. W jakim terminie należy złożyć wniosek? Jaka jest stawka zwrotu akcyzy w 2024 roku? Skąd pobrać wniosek?

Jaka stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku?

Zbliża się termin składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Zgodnie z rozporządzeniem rządu w 2024 roku stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego wynosi 1,46 zł.

Natomiast tu warto przypomnieć, że 30 listopada ówczesna minister rolnictwa Anna Gembicka wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem możliwość zastosowania stawki dopłaty do paliwa rolniczego na poziomie 2 zł w 2024 r. Takie rozwiązanie funkcjonowało w II półroczu 2023 r., ale na razie nie ma zgody KE.

Jaki limit zwrotu podatku akcyzowego?

Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie powierzchni użytków rolnych rolnika oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Kwota zwrotu akcyzy jest ustalana jako iloczyn ilości ON zakupionego przez rolnika, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr ON, w ramach rocznego limitu.

Limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego:

  • liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku (110 x 1,46 = 160,60 zł, czyli 160,60 zł x ilość ha użytków rolnych)
  • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (58,40 zł x DJP)
  • liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (5,84 zł x DJP)
  • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (58,40 zł x DJP)
  • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (58,40 zł x DJP)
  • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (58,40 zł x DJP).

Skąd pobrać wniosek o zwrot akcyzy w 2024 roku?

Od tego roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot akcyzy. Można go pobrać tu: WZÓR WNIOSKU O ZWROT AKCYZY. 

W nowym wzorze wniosku o zwrot podatku akcyzowego zostało dodane pole do podania informacji o średniej rocznej liczbie świń oraz średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Jakie dokumenty do wniosku o zwrot akcyzy musi dołączyć rolnik posiadający zwierzęta?

Rolnik, który posiada zwierzęta będzie musiał podać we wniosku o zwrot akcyzy informację o średniej rocznej liczbie świń oraz o średniej rocznej liczbie DJP owiec, kóz i koni będących w jego posiadaniu. Informację tę będzie podawał na podstawie uzyskanego z ARiMR dokumentu.

Żeby uzyskać ten dokument, musi złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie. Informację o DJP posiadanych zwierząt należy dostarczyć w I terminie składania wniosku. 

Kiedy należy złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze? 

Zwrot akcyzy za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej rozliczany jest dwa razy w roku: w lutym i w sierpniu:

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Kiedy rolnik otrzyma zwrot akcyzy za paliwo?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze rolnik otrzyma:

  • 2-30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. maj 2024 03:41