StoryEditorWiadomości rolnicze

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze: w 2023 roku wzrośnie stawka. O ile?

30.12.2022., 10:12h
W 2023 roku wzrośnie stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Wprowadzony zostanie także limit zużycia oleju napędowego dla hodowców trzody chlewnej. Ile pieniędzy otrzymają rolnicy?

W 2023 roku wzrośnie stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze

W 2023 roku stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze będzie wyższa. Rząd przyjął projekt rozporządzenia w tej sprawie. 

- W 2023 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,20 zł na 1 litr oleju - czytamy w projekcie rozporządzenia.

W 2022 roku stawka ta wynosiła 1 zł do 1 litra zakupionego paliwa.

Producenci trzody chlewnej też będą mogli ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Wzrost stawki to nie jedyne zmiany dotyczące zwrotu akcyzy dla rolników. Od 2023 roku wprowadzony zostanie limit zużycia oleju napędowego także dla hodowców trzody chlewnej. Obecnie mogą z niego korzystać tylko producenci bydła.

- W ostatnim czasie w związku z inwazją Rosji na Ukrainę drastycznie wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystaniem paliwa. Wzrost kosztów produkcji świń powoduje, że produkcja ta staje się coraz mniej opłacalna. W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 jednej świni, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji świń - informuje w zapowiedzi nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Ile rząd przeznaczył na zwrot akcyzy dla rolników? 

Szacuje się, że w ramach zaplanowanego budżetu w kwocie 1,34 mld zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymają w ramach tej kwoty 26 mln zł tytułem pokrycia kosztów realizacji zadania, a rolnicy otrzymają 1,314 mld zł.

Zdaniem MRiRW biorąc pod uwagę dane dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, przewiduje się, że powierzchnia użytków rolnych, do której producenci rolni będą ubiegać się w 2023 r. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, nie powinna przekroczyć 90% powierzchni użytków rolnych objętych systemem jednolitych płatności obszarowych. Jednocześnie zwrot podatku akcyzowego dotyczyłby ok. 4,3 mln DJP bydła. Nie ma jeszcze wyliczeń dla świń.

Jak obliczyć kwotę zwrotu akcyzy? Jakie są limity?

Kwota zwrotu podatku akcyzowego jest ustalana jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

By obliczyć ten limit należy przemnożyć ilość hektarów użytkowych razy 110 zł, wg wzoru:

  • Ilość ha użytkowych * 110 zł = limit zwrotu akcyzy

lub w przypadku produkcji zwierzęcej, liczbę dużych jednostek przeliczeniowych razy 40 zł, zgodnie z wzorem

  • Liczba DJP * 40 zł = limit zwrotu akcyzy.

Jakie są terminy składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Terminy na złożenie wniosku są dwa. Pierwszy rozpoczyna się 1 lutego i potrwa do 28 lutego. W tym czasie rolnicy mogą składać dokumenty wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Z kolei od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. urzędy będą przyjmować wnioski za zakup paliwa w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. 

Gdzie należy złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Rolniku, jeśli masz grunty w różnych gminach, musisz podzielić faktury na różne wnioski, i do każdej gminy złożyć osobno.

wk, fot. arch. 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. czerwiec 2024 19:04