StoryEditorPorady prawne

Co można zyskać dziedzicząc udziały w spółdzielni rolniczej?

11.04.2023., 08:04h
Jestem spadkobiercą mojego dziadka, który był członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Czy mogę zbyć jego wkład gruntowy w tę spółdzielnię? Kto płaci podatek rolny za ten wkład? Czy to prawda, że gdybym został członkiem spółdzielni, mógłbym tam pracować?

Czy spadkobierca gruntowego wkładu spółdzielczego może go wycofać?

Artykuł 151 Prawa spółdzielczego wskazuje, że następcy prawni członka, jak również niebędący członkami właściciele gruntów wniesionych za ich zgodą do spółdzielni mogą wycofać wkład gruntowy według zasad odnoszących się do członka, który wypowiedział członkostwo.

Z kolei art. 148 § 1 określa, że jeżeli statut przewiduje wniesienie wkładu gruntowego, powinien określać zasady i termin jego wycofania w razie ustania członkostwa w spółdzielni oraz określać zasady częściowego wycofania wkładu gruntowego w czasie trwania członkostwa. Statut powinien określać również zasady i termin ostatecznych rozliczeń między członkiem wycofującym wkład gruntowy a spółdzielnią. Członek wycofujący swój wkład otrzymuje ten sam grunt, który wniósł, jeżeli potrzeby wspólnej gospodarki nie stoją temu na przeszkodzie. W przeciwnym wypadku otrzymuje równoważny grunt z uwzględnieniem interesów obu stron.

Warto także wspomnieć o art. 147 Prawa spółdzielczego. Według niego członek będący właścicielem gruntu stanowiącego wkład może tym gruntem rozporządzać aktami międ...

Pozostało 64% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. kwiecień 2024 15:58