fot. ilustrujące/arch. red.
StoryEditorPORADY PRAWNE

Czy bez dokumentacji budowlanej można otrzymać odszkodowanie? Jak długo trzeba ją przechowywać?

26.09.2023., 12:00h
Alicja MorozAlicja Moroz
Wzdłuż mojej posesji jest budowana droga. Silne wibracje sprzętu pracującego przy budowie doprowadziły do pękania ścian w domu zbudowanym w 1994 r. Zwróciłem się do firmy prowadzącej prace o zapłatę odszkodowania. Firma żąda ode mnie dokumentacji dotyczącej budowy domu. Czy słusznie? Czy mam obowiązek tak długo ją przechowywać?

Kto i kiedy musi przechowywać dokumentację budowlaną?

Obowiązek przechowywania dokumentacji budowlanej Pana nie dotyczy, gdyż budynek wybudowano przed wejściem w życie obecnie obowiązującego Prawa budowlanego. Zgodnie z jej art. 63 ust. 1, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty związane z budową oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.

Z artykułu dowiesz się:

  • Kto i kiedy musi przechowywać dokumentację budowlaną?
  • Czy za brak dokumentacji budowlanej grozi kara?

Czym w rozumieniu prawa jest dokumentacja budowy?

Przez dokumentację budowy rozumie się pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące wybudowaniu obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku powstania obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. Natomiast dokumentacją powykonawczą jest dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczym...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
10. grudzień 2023 01:22