StoryEditorPorady prawne

Czy komornik może zająć rolnikowi dopłaty bezpośrednie?

08.02.2023., 17:02h
Czy płatności bezpośrednie podlegają zajęciu przez komornika? ARiMR przekazała pieniądze na moje konto i komornik je zajął. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Czy komornik może zająć dotacje bezpośrednie dla rolnika?

Kwestię reguluje art. 32 ustawy z 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Według niego należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów z tytułów płatności określonych w odrębnych przepisach realizowanych przez ARiMR ze środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na ich współfinansowanie nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Co, gdy dotacje wpływają na zajęte przez komornika konto rolnika?

W praktyce powstał jednak problem, co w przypadku, gdy środki zostaną przekazane na rachunek rolnika, a komornik nie wie, że są to pieniądze z płatności bezpośrednich. Pojawiały się pytania, czy ochrona wsparcia funkcjonuje także po ich dotarciu na konto rolnika. Powinien Pan przede wszystkim przesłać pismo do komornika, w który poinformuje Pan, że środki finansowe w określonej kwocie stanowią płatności unijne w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i są wyłą...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. maj 2023 01:00