StoryEditorPorady prawne

Czy można przejść na emeryturę z ZUS i opłacać składki w KRUS?

28.12.2022., 12:12h
Niedługo osiągnę wiek emerytalny. Mam 21 lat opłacania składek do KRUS. Wcześniej pracowałam poza rolnictwem. Czy mogę przejść na emeryturę z ZUS i przez 4 lata opłacać składki do KRUS, żeby dostać także emeryturę rolniczą?  

Czy można pobierać emeryturę z ZUS i podlegać pod KRUS?

Niestety, nie jest możliwe jedno­czesne pobieranie emerytury z ZUS i podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS. Zgodnie z art. 16 ust.  3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoba mająca ustalone prawo do emerytury lub renty, lub prawo do innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych nie może być objęta ubezpieczeniem emerytalnym z mocy ustawy ani na wniosek.

Alicja Moroz
fot. arch. red.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. maj 2023 17:34