złotówki, pieniądzefot. arch. TPR
StoryEditorPORADY PRAWNE

Czy można wybrać między rentą z KRUS a świadczeniem pielęgnacyjnym?

16.06.2023., 09:00h
Alicja MorozAlicja Moroz
Mieliśmy z mężem i z córką wypadek samochodowy. Mąż wyszedł z niego prawie bez szwanku. Córka i ja odniosłyśmy poważne obrażenia. Córka jest niepełnosprawna w stopniu znacznym i wymaga stałej pomocy. Ja również musiałam przejść na rentę z KRUS, ale opiekuję się córką, bo nikt za mnie tego nie zrobi. Złożyłam wniosek do urzędu gminy o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, ale powiedziano mi, że na pewno będzie decyzja odmowna, ponieważ dostaję rentę. Jestem gotowa zawiesić rentę, bo świadczenie jest znacznie wyższe, ale w gminie twierdzą, że to niemożliwe. Czy rzeczywiście nie mam żadnych szans na otrzymanie tego świadczenia?

Czy można zawiesić rentę z KRUS na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko?

Informacja udzielona Pani w urzędzie gminy jest błędna. Jeśli dostanie Pani decyzję odmowną, trzeba się będzie odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Jeśli SKO podtrzyma decyzję, warto wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zgodnie art. 17 ust. 5 pkt  1 lit. a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, czyli tzw. emerytury matczynej.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 26 czerwca 2019 r. (sygn. akt: SK 2/17) uznał ten przepis za niezgodny z Konstytucją RP w zakresie, w jakim wyklucza przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego osobom z rentą z tytułu częściowej niezdolności do pracy. ...

Pozostało 66% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. czerwiec 2024 03:08