Kiedy wdowa może otrzymać rentę rodzinną z KRUS?pixabay
StoryEditorporady prawne

Czy nawet po rozwodzie była żona ma prawo do renty rodzinnej po mężu?

24.06.2024., 11:00h
Alicja MorozAlicja Moroz
Jestem po rozwodzie. Mamy wspólne gospodarstwo, którym zajmował się mąż. Ja podjęłam pracę poza rolnictwem. Wnios­łam sprawę o podział majątku, ale mąż zginął w wypadku. Czy w tej sytuacji mam prawo do renty rodzinnej po nim?

Kto ma prawo do renty rodzinnej po zmarłym rolniku?

Zgodnie z art. 29 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wdowa po rolniku, jego domowniku lub renciście oraz emerycie pobierającym świadczenie z KRUS ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełnia warunki do uzyskania takiej renty w myśl przepisów emerytalnych. W myśl natomiast art. 70 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, renta rodzinna przysługuje wdowie, która:

  • w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo
  • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub
  • jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Pozostało 53% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 01:49