StoryEditorPORADY PRAWNE

Czy syn może przejąć od rolnika dzierżawę zawartą z KOWR?

13.09.2023., 16:00h
dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAMdr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
Od 8 lat mam zawartą umowę dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Z uwagi na zły stan zdrowia otrzymałem rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy mogę wnioskować do KOWR, aby mój syn wstąpił w prawa dzierżawcy? Czy w przypadku wstąpienia syna w moje prawa będzie mu przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia dzierżawionych od KOWR gruntów?

Czy osoba trzecia może przejąć dzierżawę?

Artykuł 39c ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa określa, że na wniosek dzierżawcy, za zgodą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, osoba trzecia może wstąpić w prawa i obowiązki dzierżawcy wynikające z umowy dzierżawy. Jest to dopuszczalne w przypadkach wskazanych w tym przepisie, mianowicie gdy dzierżawca uzyska uprawnienia do renty strukturalnej, emerytury lub z uwagi na stan zdrowia nie będzie mógł kontynuować umowy. Dodatkowo ze zgłoszonego do KOWR wniosku wynikać będzie, że przekazanie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy następuje na rzecz osoby lub osób mu bliskich w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego.

Z artykułu dowiesz się:

  • Czy osoba trzecia może przejąć dzierżawę?
  • Komu przysługuje prawo pierwokupu dzierżawionych gruntów z KOWR?

Komu przysługuje prawo pierwokupu dzierżawionych gruntów z KOWR?

Jeżeli chodzi o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Zasobu po cenie ustalonej w sposób określony w wyżej wymienionej ustawie, przysługuje ono dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzier...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. wrzesień 2023 09:05