Dzierżawca bez zgody rolnika poddzierżawił 2 ha gruntów. Czy można wypowiedzieć umowę?Canva
StoryEditorPorady prawne

Dzierżawca bez zgody rolnika poddzierżawił 2 ha gruntów. Czy można wypowiedzieć umowę?

13.04.2024., 17:00h
Rolnik ma problem, gdyż dzierżawca poddzierżawił 2 ha ziemi innej osobie i to bez zgody właściciela. Co ma w takiej sytuacji zrobić rolnik i czy może wypowiedzieć umowę dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym?

– Oddałem w dzierżawę 10 ha ziemi rolnej. Po roku dzierżawca bez mojej zgody poddzierżawił 2 ha gruntów. Czy dzierżawa trwa? Czy w takiej sytuacji powinienem wypowiedzieć umowę? –  chciałby wiedzieć jeden z Czytelników "Tygodnika Poradnika Rolniczego"

Nie można oddać dzierżawionych gruntów w poddzierżawę

Według art. 698 Kodeksu cywilnego, dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać bez zgody wydzierżawiającego.

W razie naruszenia powyższego obowiązku, wydzierżawiający może wypowiedzieć dzierżawę bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Art. 698  Kodekcu cywilnego

Art.  698 KC [Oddanie do używania lub poddzierżawy]

§  1.  Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać.

§  2.  W razie naruszenia powyższego obowiązku wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Można wypowiedzieć umowę dzierżawy bez względu na czas jej trwania

Powyżej wskazana możliwość wypowiedzenia dotyczy umowy dzierżawy zawartej zarówno na czas oznaczony, jak i nieoznaczony. Należy jednak podkreślić, że w sytuacji gdy dzierżawca oddał przedmiot dzierżawy w poddzierżawę, wydzierżawiający może wypowiedzieć dzierżawę, ale nie musi tego robić.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. maj 2024 01:48