Jak zgłosić protest rolników? PORADNIK punkt po punkcieSzymon Śliwiński
StoryEditorProtest rolników

Jak zgłosić protest rolników? PORADNIK punkt po punkcie

02.02.2024., 08:08h
Jak zgłosić i zorganizować protest rolników zgodnie z prawem? Przedstawiamy poradnik przygotowany przez Dolnośląską Izbę Rolniczą.

9 lutego w całej Polsce rusza strajk generalny rolników. Protesty przeciwko polityce rolnej UE będą trwały 30 dni. Organizatorzy zachęcają wszystkich gospodarzy do włączenia się w akcję. Jak to zrobić zgodnie z prawem? Jak zorganizować protest? Poradnik w tej kwestii przygotowała Dolnośląska Izba Rolnicza. 

Kto, gdzie i kiedy powinien zgłosić protest rolników?

Zgłoszenia zgromadzenia powinna dokonać osoba fizyczna, koordynująca zgromadzenie na danym terenie. Zgłoszenie należy dostarczyć organowi gminy lub centrum zarządzania kryzysowego najpóźniej w dniu 2 lutego br.

Przepisy definiują dwa rodzaje zgromadzenia zwykłego:

 • Zgromadzenia zwykłe (określenia „zwykłe" używamy w tekście dla odróżnienia od pozostałych rodzajów zgromadzeń — sama ustawa go nie stosuje) zgłasza się wg dwóch trybów. Można je też podzielić na dwa kolejne rodzaje:
  • zgromadzenia, które będą zakłócały ruch drogowy (np. uczestnicy będą poruszać się główną arterią miasta),
  • zgromadzenia, które nie zakłócą ruchu (np. obywatele zgromadzą się na skwerze, na chodniku).
 • Zgromadzenia zwykłe ingerujące w ruch drogowy 

Jak zgłosić protest rolników?​

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Jeśli organizator zgromadzenia uzna, że „planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji" dotyczą go inne procedury zgłaszania niż w pierwszym opisanym przypadku. Inny jest podmiot, który należy zawiadomić. Nie będzie to organ gminy, ale centrum zarządzania kryzysowego. Nie w każdej gminie jest takie centrum. Jeśli nie ma centrum gminnego (lub miejskiego) zgłaszamy zamiar zorganizowania zgromadzenia do centrum wojewódzkiego. Inny jest też czas, w którym zgłaszamy zgromadzenie. Należy to zrobić nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Jak widać różni się tylko ostateczna data — to jak późno można zgłaszać zgromadzenie.

Ustawa wymienia się dwa rodzaje podmiotów - „organ gminy" oraz „centrum zarządzania kryzysowego", do których należy zgłaszać zgromadzenia w zależności od tego czy będą ingerować, czy też nie w ruch drogowy. W praktyce może się jednak okazać, że w danej gminie (mieście) będzie to jedno i to samo miejsce. Sprawdźmy w internecie, kto w naszej gminie przyjmuje zgłoszenia o zgromadzeniach. Możliwe, że w danych gminach dostępne są gotowe druki i przydatne wyjaśnienia. My w załączeniu przesyłamy ogólny druk zgłoszenia zgromadzenia w trybie podstawowym.

Protest rolników: jakie informacje należy zgłosić?

Zgłaszając zgromadzenie dostarczamy organowi gminy lub centrum zarządzania kryzysowego zestaw informacji. Zestaw ten rożni się w zależności od tego czy mamy do czynienia z trybem podstawowym czy uproszczonym.

W trybie podstawowym trzeba podać:

 1. dane organizatora zgromadzenia: imię i nazwisko, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim. W przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja -jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 2. dane przewodniczącego zgromadzenia: imię i nazwisko, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 4. informacje o zgromadzeniu: datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

W trybie uproszczonym (kiedy nie powodujemy utrudnień w ruchu drogowym) informacji jest mniej. Podaje się dane pozwalające na identyfikację i kontakt z organizatorem, opisujące samo zgromadzenie (planowana data, miejsce, czas trwania, liczba uczestników i ewentualna trasa), oraz „ewentualne zagrożenia" dla zgromadzenia.

image
PORADNIK

Jak zorganizować protest rolników zgodnie z prawem?

oprac. Kamila Szałaj, na podst. DIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. kwiecień 2024 10:49