StoryEditorPORADY PRAWNE

Jakie grunty kwalifikują się do dopłat bezpośrednich?

08.05.2023., 15:30h
Aneta SuchońAneta Suchoń
Mam zamiar starać się o płatności bezpośrednie, później jednak będę chciał wyłączyć część gruntów, tj. 0,6 ha, z produkcji rolnej. Jakie warunki muszą spełnić hektary, aby uznać je za kwalifikujące się do płatności?

Jakie warunki trzeba spełnić, by grunty mogły kwalifikować się do dopłaty?

Kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary. Według § 1 za takie uznaje się:

  • użytki rolne danego gospodarstwa, które w trakcie roku kalendarzowego, na który wnioskuje się o płatności bezpośrednie, są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub są takimi w przeważającej mierze;
  • obszary objęte zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi – jeżeli wymogi określone dla tych zobowiązań przewidują możliwość wykonywania zabiegów agrotechnicznych co drugi rok;
  • obszary należące do gospodarstwa, na których występują elementy krajobrazu.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jakie warunki trzeba spełnić, by grunty mogły kwalifikować się do dopłaty?
  • Jaką działalność musi prowadzić rolnik, by otrzymać dopłaty?
  • Kiedy użytki rolne uznaje się za pozostające w stanie, dzięki któremu nadają się do wypasu lub uprawy?

Użytki rolne, do których mogą zostać przyznane płatności bezpośrednie, powinny spełniać w...

Pozostało 67% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 00:47