StoryEditorPrawo pierwokupu

Kiedy Lasy Państwowe mogą skorzystać z prawa pierwokupu lasu od rolnika?

07.11.2023., 11:28h
Własny las to często część ziemi, należącej do rolnika. Ma on prawo ją sprzedać. W określonych przypadkach prawo pierwokupu lasu przysługuje Lasom Państwowym. W jakich okolicznościach ta instytucja może skorzystać z tego przywileju?

"Chciałabym sprzedać grunt leśny, który objęty jest unijnym programem zalesienia i na który otrzymuję dotację, oraz las, który otrzymałem wiele lat temu od rodziców. Czy Lasom Państwowym przysługiwać będzie prawo pierwokupu do tych gruntów?" - pyta nasz Czytelnik.

Kiedy Lasy Państwowe mają prawo pierwokupu gruntów?

Według art. 37a ustawy o lasach, w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, gruntu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu, gdy jest to grunt:

  • oznaczony jako las w ewidencji gruntów i budynków lub
  • przeznaczony do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
  • o którym mowa w art. 3, objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Czy Lasy Państwowe mogą odkupić las inaczej niż poprzez umowę sprzedaży?

Ustawa wskazuje tak...

Pozostało 48% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 06:06