Pełna renta rolnicza a dzierżawa ziemi Jakie są zasadyCanva
StoryEditorPCC

Kiedy rolnik nie musi płacić podatku od czynności cywilnoprawnych?

14.08.2023., 13:00h
Rolnik nie musi płacić PCC, kiedy sprzedawany majątek wykorzystywał do działalności rolniczej, z której nie był odprowadzany podatek VAT. Warunkiem, który musi spełnić, jest bycie na ryczałcie i dokonywanie dostaw produktów rolnych lub świadczenie usług zwolnionych z VAT-u. Czynność sprzedaży jest poza zakresem przedmiotu opodatkowania.

Od czego odprowadzany jest podatek cywilnoprawny?

Podatek cywilnoprawny jest odprowadzany od:

 • umów sprzedaży,
 • zamiany rzeczy,
 • praw majątkowych.

Istnieje zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, stworzony przez ustawodawcę.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Z powstaniem obowiązku podatkowego mamy do czynienia w chwili podjęcia czynności cywilnoprawnej. W przypadku umowy sprzedaży podatkiem obciążany jest osoba kupująca.

Co stanowi podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży?

Przy umowie sprzedaży podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa:

 • rzeczy,
 • prawa majątkowego.

Ile wynoszą stawki podatku od umowy sprzedaży?

2% wynoszą stawki podatku od umowy sprzedaży:

 • nieruchomości,
 • rzeczy ruchomych,
 • prawa użytkowania wieczystego.

Stawki podatku VAT od innych praw majątkowych są równe 1%.

Co i w jakiej sytuacji nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, poza umową spółki i jej zmianami w zakresie, w którym są opodatkowane podatkiem od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności. Prawo to nie dotyczy jednak umów:

 • sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część,
 • użytkowania wieczystego,
 • spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu,
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • prawa do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym,
 • udziału w tych prawach,
 • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Rolnik na ryczałcie, jakie ma wątpliwości podatkowe?

Portal Prawo.pl przytacza sprawę rolnika, który skierował wniosek do fiskusa z prośbą o wydanie interpretacji podatkowej. Z jego relacji wynikało, że na początku roku zakupił używany ciągnik rolniczy, za który zapłacił 35 tys. zł. Następnie przeprowadzona na podstawie umowy kupna-sprzedaży transakcja nie została udokumentowana fakturą VAT. Stronami w sprawie byli dwaj rolnicy, którzy prowadzili gospodarstwa rolne będące na ryczałcie, czyli zwolnione z uiszczania opłaty VAT.

Zgłaszający problem rolnik, zakupił traktor z myślą o wykorzystaniu na tzw. użytek własny w prowadzonym przez siebie gospodarstwie rolnym podczas wykonywania różnych prac. Okazało się również, że rolnikowi sprzedającemu ciągnik nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego (wynikający ze sprzedaży towarów) o kwotę podatku naliczonego z tytułu wcześniejszego nabycia traktora na pdst. umowy cywilnoprawnej, ponieważ w momencie sprzedaży miał on status rolnika ryczałtowego, a sprzedał ciągnik na pdst. umowy cywilnoprawnej. Pomimo powyższych czynników rolnik sprzedający korzystał ze zwolnienia z VAT-u, gdyś transakcja była ustawową dostawą towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Rolnik zastanawiał się, czy musiałby zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, ponieważ myślał, że skoro umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu PCC, to obowiązek uiszczenia podatku jest po stronie kupującego. Jak się okazało, ustawodawca przewidział również wyjątki, w których czynności znajdujące się w zakresie przedmiotowym ustawy są wyłączane z opodatkowania PCC.

Które czynności cywilnoprawne zostały wyłączone z opodatkowania PCC?

Z opodatkowania PCC zostały wyłączone czynności cywilnoprawne w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT. W związku z czym jedna osoba zostaje zwolniona z VAT z tytułu przeprowadzenia tej czynności. Status podatnika VAT nie ma wpływu na wyłączenie z opodatkowania PCC. Na wyłączenie z opodatkowania PCC ma wpływ opodatkowana VAT-em czynność lub zwolnienie z podatku PCC jednej ze stron.

Zwolnienie z VAT-u jest tym samym, co zwolnienie z PCC

Rolnik myślał, że skoro ma do czynienia z transakcją nabycia rzeczy to w sytuacji, w której zarówno strona sprzedająca, jak i kupująca, są zwolnione z VAT-u, to transakcja nie podlega opodatkowaniem PCC, ponieważ jeżeli sprzedaż zostanie objęta regulacjami, wynikającymi z ustawy o VAT to wiąże się to z wyłączeniem z PCC.

Jak została rozwiązana sprawa rolnika?

Jak wynikało z relacji rolnika, Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, że transakcja sprzedaży ciągnika nie podlegała opodatkowaniu PCC, ponieważ wszystkie podane we wniosku okoliczności wskazywały na to, że sprzedawca był zwolniony z VAT-u, dlatego kupno ciągnika od rolnika ryczałtowego nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Powyższa sytuacja miała miejsce ze względu na objęcie transakcji regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, które stanowią o nieobligowaniu do zapłaty podatku.

Kiedy rolnik na ryczałcie jest zwolniony z VAT-u?

Jeżeli rolnik prowadzi dostawy produktów rolnych z własnego gospodarstwa i jest na ryczałcie, to nie musi płacić podatku VAT, dotyczy to również świadczonych przez niego usług. Ze zwolnienia można zrezygnować wyłącznie całościowo, nie ma możliwości rezygnacji częściowej.

Jakich działalności dotyczy zwolnienie z podatku VAT?

Zwolnienie z podatku VAT nie wymaga jednoczesnego świadczenia usług i dokonywania dostaw produktów rolnych, ponieważ wystarczy, że będzie je wykonywał rolnik ryczałtowy. Niemożliwe jest połączenie dwóch statusów:

 • podatnika VAT zwolnionego jako rolnika ryczałtowego z tytułu prowadzonej sprzedaży i podatnika VAT czynnego w zakresie pozostałej, prowadzonej działalności rolniczej.

Przeczytaj również: Czy rolnik po zakupie używanego ciągnika musi opłacić podatek OCC?

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: Prawo.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 01:42