Kiedy stawka taksy notarialnej wynosi 600 zł, a kiedy zależy od wartości nieruchomości?archiwum
StoryEditorPorady prawne

Kiedy stawka taksy notarialnej wynosi 600 zł, a kiedy zależy od wartości nieruchomości?

03.03.2024., 15:18h
Nasz Czytelnik chce wydzierżawić córce gospodarstwo. Był pewien, że u notariusza za sporządzenie odpowiedniego aktu notarialnego zapłaci 600 zł. Ale w kancelarii twierdzą, że to opłata będzie wyższą i uzależniona od wartości gruntów. Kiedy zatem taksa notarialna wynosi 600 zł, a kiedy jest wyższa?

– Pobieram emeryturę z KRUS od 5 lat. Wcześniej wydzierżawiłem gospodarstwo córce. Teraz chcę je na nią przepisać. U notariusza powiedziano mi, że opłata notarialna będzie naliczona od wartości, a ja czytałem w „Tygodniku Poradniku Rolniczym”, że to ma kosztować 600 zł – informuje jeden z Czytelników TPR.

Od czego zależy maksymalna stawka taksy notarialnej?

Zgodnie z § ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej podanej przez strony. Kwoty maksymalnych stawek określa § 3 rozporządzenia.

Przykładowo przy wartości przedmiotu czynności notarialnej wynoszącej powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł taksa notarialna nie może być wyższa niż 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł.

Kiedy rolnik zapłaci tylko 600 zł za sporządzenie aktu notarialnego?

Od tej zasady są jednak liczne wyjątki zawarte w § 8–16 rozporządzenia. Istotnie, § 8 w pkt 1 przewiduje, że maksymalna stawka za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników, wynosi 600 zł.

W Pana przypadku ten przepis nie ma jednak zastosowania. Nie ma bowiem związku między umową przenoszącą własność gospodarstwa a wypłatą emerytury rolniczej.

Alicja Moroz

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. maj 2024 22:52