Sąd nie zawsze musi przyznać adwokata z urzędu.fot. Pixabay
StoryEditorporady prawne

Komu przysługuje adwokat z urzędu?

15.06.2024., 12:00h
Alicja MorozAlicja Moroz
Miałem sprawę sądową z sąsiadem o rozgraniczenie. Przegrałem ją, ponieważ sąd odmówił mi przyznania adwokata z urzędu, a mój przeciwnik miał dobrego prawnika. Czy taki wyrok jest ważny, skoro nasze szanse na sali sądowej nie były równe?

Kto może domagać się prawnika z urzędu?

W myśl art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego, ustanowienia adwokata lub radcy prawnego może domagać się strona zwolniona przez sąd z kosztów sądowych w całości lub części. Jednak także osoba, która nie została zwolniona z kosztów sądowych, może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania sporządzone na urzędowym formularzu.

Czy zawsze sąd uznaje, że obecność adwokata jest konieczna?

Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 26 maja 2021 r. (sygn. akt: II CSKP 161/21), odmowa ustanowienia pełnomocnika z urzędu może prowadzić do nieważności postępowania tylko w wyjątkowych przypadkach, np. gdy strona swoim zachowaniem wykazuje, że jest tak dalec...

Pozostało 20% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 22:12