StoryEditorPORADY PRAWNE

Nowy właściciel ziemi zniszczył zasiewy, Co rolnik może zrobić?

23.05.2023., 10:00h
Alicja MorozAlicja Moroz
Miałem podpisaną umowę dzierżawy na 10 lat. Właściciel zmarł, a jego siostra powiedziała, że mogę nadal uprawiać tę ziemię, więc jesienią ją obsiałem. Niestety wraz z pozostałymi spadkobiercami zmarłego właściciela siostra sąsiada sprzedała pole. Nowy właściciel zniszczył zasiewy, które mnie kosztowały 5 tys. zł. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

Czy śmierć wydzierżawiającego oznacza, że umowa dzierżawy wygasa?

Przede wszystkim należy podkreślić, że zawarta przez Pana umowa dzierżawy obowiązywała również spadkobierców poprzedniego właściciela. Śmierć wydzierżawiającego nie oznacza, że umowa dzierżawy automatycznie wygasa. Zgodnie bowiem z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób dziedziczących po nim.

Nabywca zaś, kupując wydzierżawioną ziemię, powinien stosować się do art. 678 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy. Może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana.

Z artykułu dowiesz się:

  • jakie instrumenty prawne przysługują rolnikowi, któemu zniszczono zasiewy?
  • czy umowa dzierżawy wygasa po śmierci wydzierżawiającego?

Przepis ten ma również ...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. czerwiec 2023 12:32