StoryEditorPorady prawne

Od kiedy trzeba płacić podatek od nieruchomości po zakupie domu czy gospodarstwa?

19.01.2023., 08:01h
Zamieszkałem w grudniu w nowym domu. Od kiedy muszę płacić podatek od nieruchomości? czy już w roku, w którym zamieszkałem, czy może dopiero w następnym?

Od kiedy powstaje obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje, że obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa także, że jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 27 stycznia 2022 r. (sygn. akt: I SA/Sz 468/21) orzekł, że...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 11:16