StoryEditorPorady prawne

Opłata planistyczna przy zmianie przeznaczenia gruntów

09.12.2022., 09:12h
Dwa miesiące temu sprzedałem 0,7 ha gruntów rolnych rolnikowi indywidualnemu. Otrzymałem ostatnio wezwanie do zapłaty renty planistycznej. Podobno grunty zmieniły przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. Nie wiedziałem o tym. Czy muszę ją zapłacić?

Kiedy trzeba zapłacić rentę planistyczną?

Przede wszystkim musi Pan sprawdzić, kiedy nastąpiła zmiana planu zagospodarowania przestrzennego albo kiedy uchwalono nowy plan oraz jakie nastąpiły modyfikacje przeznaczenia sprzedanego przez Pana gruntu. Warto także zapoznać się z zasadami ustalenia wysokości tej opłaty przez urząd gminy.

Artykuł 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.) określa, że jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt (burmistrz albo prezydent miasta) pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie okreś­loną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Roszczenia można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.

Ustawa określa, że notariusz w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy, której przedmiotem jest zbycie nieruchomości, w formie aktu notarialnego jest zobowiąza...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. wrzesień 2023 09:47