StoryEditorPORADY PRAWNE

Po modernizacji granic rolnikowi zmniejszyła się powierzchnia działki. Co może zrobić?

07.05.2023., 16:00h
AlicjaAlicja
W naszej wsi w zeszłym roku była przeprowadzona modernizacja granic. W jej wyniku granica między moimi działkami a sąsiada uległa znacznemu przesunięciu na moją niekorzyść. Powierzchnia mojej działki jest mniejsza w stosunku do tego, co mam zapisane w akcie notarialnym przekazania gospodarstwa. Zwróciłem się do starostwa powiatowego i otrzymałem odpowiedź, że całe postępowanie odbyło się zgodnie z prawem, co ma potwierdzenie w dokumentach, a operat z odnowy został przyjęty i ogłoszony w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wprowadzony do stosowania. Co mogę zrobić, żeby przywrócić dawny przebieg granicy?

Czym jest rozgraniczenie działek?

Jeżeli proces modernizacji granic został już zakończony, zmiana przebiegu granicy między działkami Pana i sąsiada może nastąpić tylko w wyniku rozgraniczenia.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, ewidencję gruntów i budynków prowadzą starostowie. Odbywa się to na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

Zgodnie z art. 24a ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Informacje te podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego. Projekt operatu opisowo-kartograficznego, na okres 15 dni roboczych, podlega wyłożeniu do wglądu w siedzibie starostwa powiatowego. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń ...

Pozostało 69% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 06:38