Renta rolnicza z KRUS a wiek emerytalny.envato elements
StoryEditorporady prawne

Stała renta z KRUS a przejście na emeryturę

13.06.2024., 16:00h
dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAMdr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
Pobieram okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jakie muszę spełnić warunki, aby została mi ona przyznana na stałe? Co się z nią stanie, gdy osiągnę wiek emerytalny?

Renta stała a okresowa - jakie są różnice?

Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników określa, że rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako rentę stałą, w przypadku gdy całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w gospodarstwie rolnym jest trwała i nie orzeczono celowości przekwalifikowania zawodowego. W pozostałych przypadkach renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta okresowa przez okres wskazany w decyzji KRUS.

Co z rentą z KRUS w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego?

Ustawa wskazuje także, że osobom pobierającym renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, które osiągnęły wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, przyznaje się z urzędu emeryturę rolniczą w wysokości nie niższej od dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli osoba ta spełnia warunki określone w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy. Chodzi o podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 25 lat. Wysokość emerytury może być niższa od dotychczas pobieranej renty, jeżeli jej zmniejszenie wynika z wyłączenia okresów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ...

Pozostało 16% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. lipiec 2024 17:03