Umowa kontraktacji a susza. Kiedy rolnik uniknie kar umownych?Elewarr
StoryEditorPorady prawne dla rolników

Umowa kontraktacji a susza. Kiedy rolnik uniknie kar umownych?

11.07.2023., 15:30h
AnetaAneta
Tegoroczna susza coraz bardziej doskwiera rolnikom i znacznie redukuje plony. Z tego powodu część rolników może mieć problem z wywiązaniem się z warunków z umowy kontraktacji. Czy to oznacza, że będą musieli zapłacić kary umowne?

– Z uwagi na suszę mogę mieć problem z wywiązaniem się z warunków z umowy kontraktacji. Chodzi o ilość zebranych plonów. Czy przepisy przewidują taką sytuację, że nie będę w stanie spełnić wymagań? – chciałby wiedzieć jeden z Czytelników "Tygodnika Poradnika Rolniczego". 

Gdy rolnik nie może dostarczyć płodów rolnych z przyczyn niezależnych od siebie, musi zwrócić zaliczkę

Według art. 622 Kodeksu cywilnego, jeżeli wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, producent nie może dostarczyć przedmiotu kontraktacji, obowiązany jest on tylko do zwrotu pobranych zaliczek i kredytów bankowych. W umowie strony mogą zastrzec warunki zwrotu zaliczek i kredytu korzystniejsze dla producenta.

Kiedy rolnik musi poinformować firmę, że nie wywiąże się z warunków umowy kontraktacji?

Z kolei art. 623 k.c. wskazuje, że jeżeli umowa kontraktacji nakłada na producenta obowiązek zgłoszenia w określonym terminie niemożności dostarczenia przedmiotu kontraktacji wskutek okoliczności, za które producent nie ponosi odpowiedzialności, niedopełnienie tego obowiązku z winy producenta wyłącza możność powoływania się na te okoliczności. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy kontraktujący o powyższych okolicznościach wiedział albo gdy były one powszechnie znane.

Rolnik nie zostanie obciążony karami umowymi za dostarczenie mniejszej ilości zboża ze względu na suszę

W przypadku zatem zebrania mniejszej ilości zboża, niż Pan planował i które wynikały z umowy kontraktacji, musi Pan dostarczyć tylko zebrane plony. Nie może być Pan obciążony karami umownymi czy innymi obowiązkami, gdyż susza jest okolicznością, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. czerwiec 2024 18:18