StoryEditorPorady prawne

Zwolnienie z podatku gruntów nieużytkowanych rolniczo. Jakie zasady?

27.03.2023., 09:03h
Dwa lata temu dostaliśmy od teściów działkę przylegającą do naszego pola. Jest sklasyfikowana jako użytek rolny klasy IV, ale na razie nie nadaje się do rolniczego wykorzystania, ponieważ porastają je krzewy i drobne drzewka. Zwróciliśmy się do gminy o zwolnienie z podatku rolnego do czasu uporządkowania tego gruntu i obsiania go, ale dostaliśmy decyzję odmowną. Czy słusznie?

Które grunty rolne są zwolnione z podatku rolnego?

Artykuł 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym przewiduje, że zwolnione z podatku rolnego są m.in. użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych. Jeżeli w ewidencji gruntów i budynków podarowana Państwu działka jest sklasyfikowana jako użytek rolny klasy IV, nie podlega zwolnieniu. Zgodnie bowiem z art. 4 ust.  1 wymienionej ustawy, podstawę opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Natomiast dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Organ podatkowy, ustalając wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, jest związany danymi z ewidencji gruntów i budynków. W myśl art. 21 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, s...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. czerwiec 2023 12:18