StoryEditorPORADY PRAWNE

Zwolnienie z podatku rolnego - do jakiej powierzchni obowiązuje?

19.10.2023., 13:00h
Wiosną br. kupiłem 15 ha gruntów rolnych. Łączna powierzchnia mojego gospodarstwa wynosi 80,5 ha, nie licząc dzierżaw. Złożyłem w urzędzie gminy wniosek o zwolnienie nabytej ziemi z podatku rolnego. Otrzymałem odpowiedź odmowną ze względu na to, że mam więcej niż 100 ha. Zapoznałem się z przepisem, na który wójt się powołuje, i moim zdaniem zwolnienie się nie należy, jeżeli ktoś kupuje więcej niż 100 ha, a w moim przypadku to jest znacznie mniejsza powierzchnia. Odwołałem się od decyzji wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które utrzymało ją w mocy. Teraz mogę jeszcze wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czy jest szansa na wygranie tej sprawy? Jakich argumentów mam użyć?

Jakie grunty są zwolnione z podatku rolnego?

Niestety, Pana interpretacja przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym jest błędna. Zgodnie z jej art. 12 ust. 1 pkt 4, zwalnia się od tego podatku: grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

  • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze sprzedaży,
  • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.
  • Z artykułu dowiesz się:

    • Czy grunty dzierżawione wliczają się do ustalenia prawa do zwolnienia z podatku rolnego?
    • Czy grunty o powierzchni powyżej 100 ha zwolnione są z podatku rolnego?
    • Jakie grunty są zwolnione z podatku rolnego?

Zawarte w treści przepisu ograniczenie obszarowe nie odnosi się do przedmiotu zwolnienia, to jest nabywanych lub dzierżawionych gruntów, lecz dotyczy ustawowej przesłanki zwolnienia, czyli zrealizowania celu, na jaki grunty te mają zostać przeznaczone. Artykuł 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym przypisuje ...

Pozostało 62% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. lipiec 2024 23:07