żurawie na polupixabay
StoryEditorDzikie ptactwo

Odszkodowania dla rolników za szkody wyrządzone przez ptaki. Jak będą szacowane straty?

25.09.2023., 15:30h
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało Krajowej Radzie Izb Rolniczych na pismo związane z sygnałami docierającymi od rolników, dotyczącymi dzikiego ptactwa żerującego na ich uprawach. Jakie rozwiązania proponuje resort rolnictwa?

MRiRW w związku z docierającymi sygnałami od rolników, dotyczącymi żerowania dzikiego ptactwa w uprawach, poinformowało, że podjęło następujące kroki w sprawie, a mianowicie 18 maja 2023 r. zorganizowano spotkanie, podczas którego ustalono, że:

 • konieczne jest powołanie grupy eksperckiej, w której składzie znajdowaliby się przedstawiciele rolników oraz administracji i instytutów naukowych. Komisja miałaby zająć się wypracowaniem prostych rozwiązań, dzięki którym możliwe byłoby obiektywne oszacowanie szkód i wypłata adekwatnych rozwiązań umożliwiających obiektywne oszacowanie szkód i wypłatę odszkodowań w odpowiedniej wysokości.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:

 • Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRiR),
 • Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ),
 • Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ).

Kto należy do grupy eksperckiej powołanej do oceny szkód wyrządzonych przez ptaki?

25 maja 2023 r. została powołana grupa ekspercka, w której składzie znaleźli się przedstawiciele KRIR. Już niespełna miesiąc później, bo 22 czerwca, podczas spotkania grupy eksperckiej, MRiRW podało szereg konkretnych rozwiązań trudnej dla rolników sytuacji.

W trakcie obrad grupy, w której uczestniczyli przedstawiciele:

 • MKiŚ,
 • GDOŚ,
 • Instytutu Ekonomiki Rolnictwa,
 • Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego – Państwowy Instytut Badawczy.

Jakie zadanie otrzymała grupa ekspercka?

Głównym zadaniem grupy eksperckiej stało się przygotowanie propozycji rozwiązań umożliwiających wypłatę rekompensat za szkody wyrządzone w uprawach na gruntach ornych przez:

 • łabędzie,
 • gęsi,
 • żurawia.

Jakie rozwiązania zaproponowała grupa ekspercka?

Grupa ekspercka po przeprowadzeniu obrad podała następujące propozycje:

 • ustalanie wysokości rekompensat za wyrządzone szkody na podstawie stawek ryczałtowych (zł/ha),
 • powoływanie zespołu zajmującego się dokonywaniem oględzin i potwierdzania wystąpienia szkód wyrządzonych przez ptaki roślinożerne, gdzie w składzie zespołu znaleźliby się przedstawiciele ośrodka doradztwa rolniczego, wojewódzkiej izby rolniczej i poszkodowanego.

W jaki sposób zostałaby wyliczona rekompensata za szkody wyrządzone przez kormorana?

Jak poinformowało MRiRW, w przypadku szkód wyrządzonych przez kormorana rekompensata zostałaby wyliczona ze względu na miejsce jego występowania w okresie lęgowym i pozalęgowym oraz liczebność ptaków w tych okresach, powierzchni gruntów pod stawami rybnymi, na których wystąpiły te szkody oraz na podstawie stawki rekompensaty.

Kiedy MRiRW wprowadzi rozwiązania w sprawie dzikiego ptactwa?

MRiRW zapewniło, że podejmuje wszelkie działania mające na celu uwzględnienie powyższych rozwiązań w zakresie wypłaty rekompensat za szkody wyrządzone przez ptaki jeszcze w roku 2024.

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: KRIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. lipiec 2024 06:30