StoryEditorEkoschematy

Będzie modyfikacja KPS. Jakie ekoschematy do zmiany?

27.12.2022., 11:12h
Ministerstwo rolnictwa przygotowało propozycje zmian w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej. Nowelizacja dokumentu ma być ekspresowa tak, aby zdążyła ją zaakceptować Komisja Europejska przed 15 marca 2023 roku, czyli datą pierwszego naboru w ekoschematach. Które ekoschematy zostaną zmienione?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia zmian w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Dlaczego ministerstwo rolnictwa chce zmieniać KPS?

Polski Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 Komisja Europejska zatwierdziła 31 sierpnia 2022 r. Nie mniej już teraz potrzebne są jego zmiany.

–  W wyniku nowych wyzwań społecznych i gospodarczych i w związku z obecną sytuacją wywołaną inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w tym m.in. gwałtownym wzrostem kosztów produkcji, istnieje potrzeba dokonania zmian niektórych regulacji dla instrumentów interwencji objętych Planem i dostosowania ich do nowych gospodarczych uwarunkowań – czytamy w uzasadnieniu dokumentu.

Jakie ekoscehmaty zostaną zmienione?

Zaproponowane zmiany w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dotyczą:

  • zmiany w części dotyczącej interwencji Ekoschemat - Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi;
  • zmian w części Warunkowość - w zakresie norm GAEC 7 i 8;
  • zmian w części Warunkowość w zakresie normy GAEC 8;
  • zmian w interwencji – Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych - Współpraca;
  • zmiany w sposobie ustalania w pierwszym roku stosowania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wysokości łącznej kwoty płatności bezpośrednich służącej do zweryfikowania spełniania warunku rolnika aktywnego zawodowo;
  • zmian w części dotyczącej interwencji Ekoschemat – Dobrostan zwierząt.

Wprowadzone zmiany mają m. in. ograniczyć uprawy monokulturowe na gruntach ornych oraz poprzez zwiększenie udziału rzepaku w strukturze zasiewów przyczynią się do poprawy bilansu materii organicznej w glebie. Jak twierdzi resort rolnictwa, zaproponowane zmiany będą mieć więc pozytywny wpływ na środowisko.

Ponadto w celu dbałości o racjonalne i prawidłowe wydatkowanie środków finansowych z budżetu WPR wprowadzono zmiany, których efektem będzie wyeliminowanie ryzyka podwójnego finansowania tych samych operacji.

Zmiany w Planie Strategicznym WPR muszą być wprowadzone przed naborem wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023

Potrzeba pilnego procedowania przedmiotowego projektu uchwały podyktowana jest również koniecznością bezzwłocznego przedłożenia Komisji Europejskiej pakietu propozycji zmian w Planie Strategicznym dla WPR, gdyż zakłada się, że projektowane zmiany mogą obowiązywać od dnia 15 marca 2023 r., a więc wdrożenie korzystnych dla rolników zmian będzie mogło nastąpić już od pierwszego naboru w ekoschematach, stanowiących dobrowolną część płatności bezpośrednich.

wk, fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. wrzesień 2023 08:53