Przekształcenie gruntów rolnych na cele nierolnicze: kto będzie o tym decydować?Justyna Czupryniak/Canva/KRIR
StoryEditorZmiany w prawie

Przekształcenie gruntów rolnych na cele nierolnicze: kto będzie o tym decydować?

22.01.2024., 11:30h
Rolnicy domagają się wprowadzenia zmian w ustawie dotyczącej ochrony gruntów rolnych i leśnych. Sprawa ponownie dotyczy zamiany gruntów tym razem rolnych na nierolnicze lub nieleśne. O co chodzi?

KRIR: „Należy ograniczyć przeznaczanie gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne”

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Czesława Siekierskiego z prośbą o znowelizowanie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jak wynika z pisma skierowanego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnicy chcą, by opinia właściwie terytorialnej izby rolniczej była wiążąca dla ministra rolnictwa wydającego zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, które stanowią użytki rolne klasy I-III na cele nierolnicze i nieleśne.

Rolnicy uważają, iż ze względu na to, że gruntów rolnych dobrych klas jest mało, a zapotrzebowanie na nie jest duże, nie powinno się przeznaczać ich w dużych ilościach na cele nierolnicze i nieleśne. Zdaniem wnioskodawców, po przekształceniu gruntów rolnych na nierolnicze i nieleśne jest najczęściej jednokrotne i nieodwracalne. Te działania są ważne dla młodych pokoleń, które będą przejmowały gospodarstwa, dlatego wymagają dogłębnej analizy.

Rolnicy chcą zmiany przepisów o rekultywacji gruntów

Rolnicy we wniosku do MRIRW zwracają również uwagę na konieczność znowelizowania przepisów regulujących prawo o rekultywacji gruntów rolnych. Jak twierdzą, zapisy te nie są szczegółowe i nie regulują prawidłowo sposobu opiniowania przez organy współdziałające decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów. Rolnicy zaznaczają, że z ustawy wynika jedynie, iż decyzje ws. rekultywacji są wydawane przez starostę po zasięgnięciu opinii organów wskazanych w stosownym artykule. Zdaniem wnioskodawców, samorząd rolniczy powinien otrzymywać informacje o wydawaniu decyzji oraz mieć możliwość wydawania opinii, które miałyby realny wpływ na ochronę gruntów rolnych.

Niedawno KRIR wystąpiła z innym wnioskiem ws. gruntów rolnych, który dotyczył aktualizacji ewidencji lasów. 

image
Protesty rolników 2024

Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do rolników o udział w protestach

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KRIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 03:52